Eneco wordt geveild

Het energiebedrijf Eneco gaat officieel in de verkoop. De aandeelhouders (bestaande uit 53 gemeenten), de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben besloten dat het bedrijf wordt geveild. Ook een beursgang werd overwogen. De Haagse oppositie vindt de keuze ‘oliedom’.

Door

Collegepartijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben in hun onderhandelingen afgesproken om de aandelen die Den Haag heeft in Eneco (16,55 procent en daarmee de een-na-grootste aandeelhouder) te verkopen. Dat gaat de stad naar verwachting enkele honderden miljoenen opleveren. Daarmee moeten onder meer duurzaamheids- en mobiliteitsmaatregelen worden betaald.

Tegenstem

Het is een omstreden keuze. In oktober 2017, in de vorige samenstelling, stemde een meerderheid van de Haagse gemeenteraad nog tegen een verkoop. Zo bestaat de zorg dat het duurzame beleid van Eneco in gevaar komt. Ook zouden de arbeidsomstandigheden van het personeel erop achteruit kunnen gaan.

De oppositie in de huidige gemeenteraad heeft eveneens veel kritiek op de privatisering van het bedrijf, vooral op de manier waarop het huidige college met het proces omgaat. Veel is geheim en de raadsleden hebben volgens de oppositie weinig in te brengen.

 

Je moet er toch niet aan denken dat Shell, of nog erger, het Russische Gazprom of een of andere Arabische oliesjeik, het zeggen krijgt.
Pieter Grinwis (CU/SGP)

 

Op de keuze voor een verkoop via een veiling komen bittere reacties. Robert Barker (PvdD) stelt dat de stap niet wordt onderbouwd en dat ‘alles in achterkamertjes gebeurt’. Volgens Pieter Grinwis (CU/SGP) is veilen een risico: “Je moet er toch niet aan denken dat Shell, of nog erger, het Russische Gazprom of een of andere Arabische oliesjeik of Chinese multinational het voor het zeggen krijgt bij dit voor onze duurzame energievoorziening cruciale bedrijf.”

Ook al gebeurt dat niet, dan nog vindt het raadslid dat een beursgang beter was geweest. “Wat is nu mooier dan dat onder anderen onze inwoners de kans krijgen mede-eigenaar van Eneco te worden?”

Vertrouwen

Adriaan Visser, wethouder in Rotterdam en voorzitter van de aandeelhouderscommissie, is wel blij met de beslissing. “De aandeelhoudende gemeenten zijn blij dat alle betrokken partijen nu echt klaar zijn om Eneco te verkopen en dat er overeenstemming bestaat over de manier waarop.”

Het bedrijf zal via een gecontroleerde veiling worden verkocht. Dat betekent dat geïnteresseerde partijen in rondes kunnen bieden op Eneco. Dat moet een zo hoog mogelijke prijs opleveren. De gemeenten kunnen in deze vorm ook eisen stellen aan de koper wat betreft bijvoorbeeld duurzaamheid en werkgelegenheid.

Visser: “Ik heb er dan ook vertrouwen in dat deze stap leidt tot een mooie toekomst voor Eneco.”

Wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, financiën) geeft in een brief aan de gemeenteraad aan dat de raadsleden in het nieuwe jaar meer informatie krijgen over de gang van zaken. De verkoop start met een persbericht waarin geïnteresseerden worden verzocht hun interesse in het bedrijf kenbaar te maken. Naar verwachting duurt het hele proces tot 2020.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van