Jonge ontwerpers komen met verrassende verkeersplannen: fiets gaat boven auto

Laat jonge ontwerpers los op Haagse verkeersknelpunten en je krijgt verrassende plannen. Eén vervoermiddel moet in elk geval veel ruimte inleveren: de auto.

Door

Dat bleek dinsdagmiddag in het Atrium, waar het Platform Stad een ‘toekomstverkenning’ presenteerde onder de titel ‘Mobiliteit: niet minder maar anders’. Het Platform vroeg drie jonge ontwerpers en een tekenaar los te gaan op de Gedempte Gracht, het Schenkviaduct en ‘de Zevensprong’, de beruchte kruising op de Loosduinseweg.

Een van de uitgangspunten was het ‘dogma’ van Daan Zandbeldt (rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving): ‘4 wielen in de stad zijn er 2 te veel’. Met andere woorden: met de auto naar de stad kan eigenlijk niet meer, want die neemt te veel ruimte in.

1 Gedempte Gracht

Ontwerpster Wendy van Kessel van Urhahn Stedenbouw & Strategie wierp zich op de Gedempte Gracht. Die wordt in haar visie een fiets- en wandelstraat en het water van weleer keert gedeeltelijk terug.

Illustratie van Wendy van Kessel

“Voorwaarde is dat het parkeerterreintje achter de Bijenkorf wordt opgeheven en de parkeergarage van de Markthof een fietsenstalling wordt. Auto’s kunnen terecht in de garage aan de Amsterdamse Veerkade,” aldus Van Kessel. Haar plan lijkt revolutionair, maar in feite sluit het aan bij wat de gemeente al jaren wil: het gedeeltelijk bebouwen van de lelijke kale plek achter de Bijenkorf. Tevens wordt erover gedacht het fietsverkeer uit de Grote Markstraat ‘te halen’ en om te leiden via de Gedempte Gracht.

 

2 Schenkviaduct

Melvin Kaersenhout van studioMAEK boog zich over het verouderde Schenkviaduct. “Daar moeten we een verbindende fietsboulevard van maken,” betoogde hij.

Illustratie van Melvin Kaersenhout

Volgens Kaersenhout neemt het verkeerskundig belang van het viaduct sterk af als de Rotterdamsebaan klaar is. Dat schept mogelijkheden om de hele zone rond het bouwwerk te herscheppen in een langgerekt stadspark. Daarmee komt meteen een einde aan de onhoudbare milieubelasting op en rond het viaduct. Het autoverkeer moet eventueel ondergronds worden gebracht. Kaersenhout toonde zich ook een voorstander van een verdere overbouwing van het emplacement van het Centraal Station. “De grond die we overhebben, is te kostbaar om ongebruikt te laten.”

 

3 Zevenprong

De ultieme uitdaging in Den Haag is waarschijnlijk de Zevensprong, waar de Loosduinseweg/kade samenkomt met de Beeklaan, Regentesselaan, Paul Krugerlaan, De la Reyweg en Apeldoornselaan. Léon Emmen van Smartland Landschapsarchitectuur stelt voor er een ‘ovonde’ van te maken, een ovale rotonde dus (zoals die er al is op de kruising Weimarstraat/Valkenboslaan).

Illustratie van Léon Emmen

“Het middengebied wordt een groene oase, met ook water erbij. Dat is ook van belang voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. De tram wordt een metrolijn met een station onder de ovonde,” legde Emmen uit. Volgens hem wordt de gecompliceerde kruising in de toekomst minder belangrijk als verkeerskundig knooppunt, omdat de rol van de auto kleiner wordt.

 

Reacties op plannen ontwerpers

De voorstellen van de ontwerpers zijn in eerste instantie bedoeld om ‘te prikkelen’, gaf Jooske Baris van Platform Stad aan. Maar velen in het publiek zagen de plannen van de ontwerpers nu al zitten. “Dit is meteen de oplossing voor het sluipverkeer en het rondje rijden over de Gedempte Gracht en over de Amsterdamse Veerkade,” zei een bewoner van het Oude Centrum.

Iemand anders toonde zich enthousiast over de groene Zevensprong. “Ik denk dat dit een goede uitstraling heeft naar de buurt.”

En ook wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit), die de ontwerpen aangeboden kreeg, zag die nieuwe Zevensprong wel zitten. “Ik fiets daar elke dag langs, dus ik ken de plek goed.  De trams ondergronds is iets wat een zeer lange adem vergt, maar zo’n ovonde zou misschien al eerder kunnen worden aangelegd.” Opvallend: op een oude foto is te zien dat er ooit een soort ovonde was. Maar toen domineerden fietsers het straatbeeld.

De ontwerpen, vogelvluchten en foto’s zijn tot en met 19 december te zien in het Atrium van het stadhuis (posterwand Haagse Gemeentearchief). Meer informatie: www.platformstad.nl

Dit artikel uit de krant van 31 oktober 2019 bieden wij u gratis aan. Wilt u meer lezen of meer weten over DHC? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u meer video’s zien? Neem dan een kijkje op ons YouTube-account.

Standaardportret
Bekijk meer van