‘Verkeersinfarct dreigt voor Den Haag en hele Randstad’

Als de groei van het autobezit en van de mobiliteit doorgaat in het huidige tempo, loopt het verkeer in Den Haag en in de hele Randstad compleet vast. Er zijn grote investeringen in het openbaar vervoer nodig.

Door

Met deze gezamenlijk boodschap kwamen de gemeente Den Haag, de ANWB, VNO-NCW en de HTM vrijdagmorgen bij de presentatie van de ‘mobiliteitstransitiebrief’ van de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) op de bovenste verdieping van de flat Het Strijkijzer. Van Asten schetste een zwart beeld van de situatie in 2040, ‘als we niks doen’. Het Haagse verkeerssysteem is volgens hem ‘fragiel’ door het ontbreken van een ringweg, de groei van de stad en de daaruit voortvloeiende groei van het aantal auto’s. “Zonder scherpe keuzes stevenen we af op een structureel verkeersinfarct. Er is een mobiliteitstransitie nodig,” aldus Van Asten, die daarmee doelde op meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en minder van de auto.

Structureel meer geld nodig

ANWB-directeur Frits van Bruggen onderschrijft de Haagse analyse. Hij stelde vrijdag dat die ook opgaat voor de rest van de Randstad. “Er is de laatste dertig jaar nauwelijks iets veranderd aan ons mobiliteitsgedrag, terwijl de mobiliteit wel sterk groeit. Dat kan niet zo blijven doorgaan,” aldus Van Bruggen. Hij vindt dat het rijk structureel meer geld moet uittrekken voor de infrastructuur. Het geld dat er nu is, gaat bijna helemaal op aan onderhoud en zelfs dat blijft achter. Van Bruggen: “Voor sommige bruggen heb je een Museumjaarkaart nodig om er overheen te mogen.” Volgens de ANWB-directeur betalen ‘we met z’n allen’ 20 miljard aan wegenbelasting, accijzen en andere heffingen en wordt daarvan maar 7 miljard aan de infrastructuur besteed. “Als we zo doorgaan, stijgt de gemiddelde reistijd in de ochtendspits met vijftig procent.”

Jaap Bierman (HTM), Frits van Bruggen (ANWB) en wethouder Robert van Asten bij de persconferentie over de ‘mobiliteitstransitie’. Foto: DHC

Ook VNO-NCW en de HTM steunen de Haagse analyses. Volgens HTM-directeur Jaap Bierman loopt zijn bedrijf tegen de grenzen aan van wat kan. “Het vervoer op de RandstadRaillijnen is sterk gegroeid, op lijn 3 bijvoorbeeld in drie jaar met 34 procent.”

Sneltrams en fietsroutes

De oplossingen die de gemeente voorstelt zijn in het kort: nieuwe sneltramlijnen onder meer naar de Binckhorst/Leidschenveen, betere fietspaden en meer stallingsmogelijkheden en het verbeteren van de randwegen Lozerlaan en Verlengde Landscheidingsweg (N14) met ongelijkvloerse kruisingen.

Verder zet de gemeente in op ‘gedragsbeïnvloeding’. De Hagenaar moet stoppen met korte autoritten en kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Nu pakt hij vaak de auto voor binnenstedelijke ritjes; 45 procent van de verplaatsingen met de auto is tussen de 5 en 7,5 kilometer. Op afstanden tot 12,5 kilometer loopt het autogebruik op tot 70 procent. “Dit zijn afstanden waar andere vervoersmiddelen, zoals de tram of de fiets, meer geschikt voor zijn,” aldus Van Asten. Maar voorlopig ligt er nog niet veel vast.

De ‘mobiliteitstransitiebrief’ biedt doelstellingen en oplossingsrichtingen. En daarover wil het college van B en W in gesprek met betrokkenen: experts, ondernemers, bewoners, organisaties en de regio.

Standaardportret
Bekijk meer van