Verhuizing ambassade Israël op losse schroeven

Israël overweegt een streep te zetten door de verhuizing van de ambassade van het Buitenhof naar Plein 1813. De verbouwingskosten van de monumentale villa groeien de Israëli’s boven het hoofd.

Door

Dit heeft ambassadeur Aviv Shir-On verklaard in een interview met AD Haagsche Courant. Twee jaar geleden kocht de staat Israël de monumentale maar vervallen villa op nummer 4 en 5 aan Plein 1813 van het Rijksvastgoedbedrijf voor 4 miljoen euro.

Uit de vergunningsaanvraag bleek deze zomer dat de villa ingrijpend moet worden verbouwd om aan de (deels geheime) veiligheidseisen te voldoen. Zo dienen alle muren te worden verstevigd met beton om een zekere springkracht te kunnen weerstaan.

De verbouwingsplannen hebben buurtbewoners en de gemeenteraad in verzet gebracht. Zij vrezen dat de trits aan veiligheidsmaatregelen het aanzicht van het historische plein aantast en de monumentale waarde van de villa schaadt.

Hierin voelen de critici zich gesterkt door de adviezen van de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie en het ministerie van OCW, die negatief oordeelden over het plan. De ambtenarij bezweert dat het monumentale karakter van de villa zo veel mogelijk in ere wordt gehouden. Bovendien verplichten de diplomatieke mores mee te werken aan de verbouwing, redeneert het college van B en W.

De verbouwingskosten zouden bijna 20 miljoen euro bedragen, ver boven het budget

Aanbod

In de gemeenteraad twijfelen ze aan die veronderstelling. Op verzoek van een krappe meerderheid onderzoeken juristen van Pels Rijcken of de gemeente een stokje kan steken voor de verhuizing, indien deze indruist tegen monumentenregels.

De Partij voor de Dieren won alvast haar eigen advies in bij een Leidse hoogleraar. Die kwam vorige week tot de slotsom dat Den Haag niet verplicht is ‘nationale wet- en regelgeving ter zijde te schuiven’ om Israël ter wille te zijn.

Trekt Israël zelf de stekker uit het project?

Nu bestaat de kans dat Israël zelf de stekker uit het project trekt. De verbouwingskosten zouden bijna 20 miljoen euro bedragen, ver boven het budget. Ambassadeur Shir-On heeft intussen een aanbod gekregen om alsnog te blijven op de huidige locatie op het Buitenhof (eigenlijk had de eigenaar per 2019 andere plannen met het gebouw). ‘Dat zou alle problemen in één klap oplossen voor de stad, voor de buurt en voor ons,’ zei hij. Die mededeling heeft deze week ook de betrokken ambtenaren verrast.

Standaardportret
Bekijk meer van