Israëlische ambassade blijft zeer heet hangijzer

De verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813 zorgt voor politieke spanningen in het Haagse stadhuis en voor boze burgers.

Door

ACHTERGROND

De kans op een politiek conflict in de gemeenteraad én ruzie met de staat Israël en het rijk over de vestiging van de ambassade op het Plein 1813 blijft levensgroot aanwezig. De Haagse raad dreigt wethouder Boudewijn Revis te dwingen op zoek te gaan naar een andere locatie.

De raad zette de kwestie donderdag (20 september) zelf op de agenda, om de gelegenheid te krijgen moties in te dienen. En dat gebeurde. Opvallend was dat de meest verstrekkende oproep (van de PvdA) aan het college van B en W – nog een uiterste poging ondernemen om met Israël en het rijk samen een andere plek te vinden – leidde tot een patstelling: 21 stemmen vóór, 21 tégen. PvdA’ster Janneke Holman vertolkte het breed levende ongenoegen en vroeg: “Is het onderste wel uit de kan gehaald?” Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) verweet het rijksvastgoedbedrijf en Israël ‘onbehoorlijk gedrag’, omdat zij de gemeente niet hebben geïnformeerd over de verkoop, respectievelijk aankoop van de villa en de grond.

Tegenslag voor wethouder Revis

Een tegenslag voor verantwoordelijk wethouder Revis (VVD, stadsontwikkeling) was dat coalitiegenoot GroenLinks meestemde met de oppositie. Dat de stemmen staakten kwam door de afwezigheid van drie raadsleden, één van Groep de Mos en twee van de PVV. Er wordt opnieuw gestemd in de volgende vergadering. Als de PVV zich dan bij de rest van de oppositie schaart, haalt de motie een meerderheid en moet Revis beginnen aan een waarschijnlijk kansloze missie. Of hij moet de oproep van de raad naast zich neerleggen, wat dan weer een politiek conflict tot gevolg heeft.

Interieur van Plien 1813 nummer 4. Interieur van de villa. Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Gedoe komt er sowieso. De wijkvereniging Archipel/Willemspark heeft al bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die B en W willen verlenen. Mogelijk leidt dat tot juridische stappen en een langdurige bodemprocedure. Het Cuypersgenootschap, een erfgoedinstelling, wil dat wordt onderzocht of niet meer van het interieur van de betreffende villa – een rijksmonument – kan worden gered. Ook het genootschap overweegt een gang naar de rechter.

Wat bepaalt het Verdrag van Wenen nu echt?

Wethouder Revis houdt vol dat ‘overleg met Israël al heeft geleid tot aanpassingen’. Verder zou Den Haag gebonden zijn aan het Verdrag van Wenen (inzake diplomatiek verkeer), dat boven nationale en lokale regelgeving uitgaat. Hij wees ook op de ‘onschendbaarheid’ van ambassades. Maar volgens de HSP en de Partij voor de Dieren klopt zijn interpretatie van het verdrag niet. Daar staat namelijk ook in dat de ‘zendstaat’ zich bij de verwerving van gebouwen te houden heeft aan ‘de wettelijke voorschriften’ die gelden in de ‘ontvangende staat’. De raad nam daarom donderdag ook een motie aan waarin wordt gevraagd om een onafhankelijk juridisch onderzoek naar wat nu precies de internationale verplichtingen zijn.

Wie heeft het voor het zeggen in Den Haag?

De hoofdbezwaren tegen de verhuizing van de ambassade naar het beschermde stadsgezicht Willemspark en omgeving zijn de aantasting van de monumentale villa, storende nieuwbouw op het terrein er omheen, het sneuvelen van veertig bomen en de inbreuk op het stadsgezicht door veiligheidsmaatregelen. Bij velen in en buiten de gemeenteraad speelt ook een gevoel van onmacht mee. Frans Hoynck van Papendrecht (50Plus) verwoordde het zo: “Ik verbaas me erover dat we het niet zelf voor het zeggen hebben in deze stad.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van