Revis moet alsnog proberen Israëlische ambassade te weren

De Haagse gemeenteraad legt zich nog niet neer bij de komst van de Israëlische ambassade naar het Plein 1813. Wethouder Revis is opgezadeld met een moeilijke missie.

Door

Het hete hangijzer dat Israëlische ambassade heet, is nog steeds roodgloeiend. De gemeenteraad wil dat wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) alsnog samen met Israël en het rijk probeert er een andere plek voor te vinden dan Plein 1813.

De raad nam donderdag (11 oktober) een motie aan van de PvdA waarin Revis wordt opgeroepen een ‘uiterste poging’ te doen in goed overleg een andere oplossing te vinden. Israël heeft een villa op Plein 1813 van het rijk gekocht en een aanvraag ingediend voor een vergunning om het pand, een rijksmonument, ingrijpend te verbouwen en op het terrein aanvullende nieuwbouw te plegen.

Pikante verwikkelingen

De politieke verwikkelingen in dit dossier zijn pikant. In de raadsvergadering van 20 september werd dezelfde motie al in stemming gebracht, maar toen staakten de stemmen (21-21).

Toen werd al duidelijk dat de kwestie binnen het college van B en W ook zeer gevoelig ligt. Revis ontraadde de motie, maar collegepartij GroenLinks stemde met de oppositie mee. Dat deed de partij donderdag weer bij de herstemming. De twee stemmen van de PVV zorgden voor de doorslag: 23 vóór, 22 tegen.

PVV-fractie-voorzitter Karen Gerbrands lichtte de keuze van haar partij als volgt toe: “Wij gunnen goede vriend Israël een ambassade, maar we hechten ook aan de aanblik van het Plein 1813.”

Revis deed er verder het zwijgen toe. Op 20 september had hij al aangegeven dat Israël zijn plannen heeft aangepast, waardoor de villa minder ingrijpend wordt verbouwd. Verder zou Den Haag gebonden zijn aan het Verdrag van Wenen (inzake diplomatiek verkeer), dat boven nationale en lokale regelgeving uitgaat. Hoe dat precies zit moet van de raad nog extern worden uitgezocht.

Bezwaren en procedures

De kans is klein dat de missie die Revis nu is opgedragen tot resultaat leidt. Maar dat wil niet zeggen dat verhuizing en verbouwing nu in kannen en kruiken zijn. De wijkvereniging Archipel/Willemspark heeft al bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die B en W willen verlenen.

Mogelijk leidt dat tot juridische stappen en een langdurige bodemprocedure. Het Cuypersgenootschap, een erfgoedinstelling, wil dat wordt onderzocht of niet meer van het interieur van de betreffende villa kan worden gered. Ook het genootschap overweegt een gang naar de rechter. Wordt vervolgd.

Standaardportret
Bekijk meer van