Twee zalen van Amare verzakken

Het nog maar net geopende cultuurcomplex Amare kampt met verzakkingen. Twee van de vier zalen vertonen ‘zettingen’.

Door

Dat meldde Omroep West woensdag. Het bericht wordt bevestigd door Amare-directeur Jan Zoet. “Het is oplosbaar, maar het is niet goed natuurlijk. Dat een gebouw zich moet zetten is normaal maar wat er nu gebeurde, is dat niet,” zegt hij.

De concertzaal en de conservatoriumzaal zijn enige millimeters gezakt. Het probleem is dermate groot dat een aantal deuren klemt. Als noodmaatregel wordt de parketvloer ter plekke bijgeschuurd. De gemeente en aannemer Cadanz voeren overleg over het verhelpen van de gebreken. Concerten en andere voorstellingen gaan gewoon door.

Het gebouw als geheel verzakt niet. Dat de zalen onafhankelijk van de rest van het complex bewegen, komt doordat ze een eigen fundering hebben met daarin een dempende laag die nodig is voor de geluidsisolatie. “Die laag vervormt meer dan gedacht en moet daarom worden vervangen,” zegt Zoet. Hij gaat ervan uit dat de kosten voor rekening komen van de aannemer. Bij de andere zalen, waaronder de theaterzaal, is een andere isolatiemethode toegepast. Daar treden vooralsnog geen zettingen op. De gemeente bevestigt dat wordt gewerkt aan een ‘plan van aanpak’.

Enquêtecommissie Amare

De verzakkingen vormen de zoveelste tegenvaller bij het Amare-project, dat telkens weer duurder werd en waarvan de oplevering verschillende keren werd uitgesteld. Deze moeizame voorgeschiedenis plus een kritisch rapport van de Haagse Rekenkamer leidden ertoe dat de gemeenteraad vorig jaar besloot een ‘raadsenquête’ in te stellen. Dat is net als de parlementaire versie een onderzoek waarbij personen onder ede kunnen worden gehoord. Vorige week werd de onderzoekscommissie benoemd. Die bestaat uit: Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag), Fatima Faïd (HSP), Frans de Graaf (VVD), Andrew van Esch (D66) en Isabel Bos (GroenLinks).

Eerder constateerde de Rekenkamer dat het college van B en W ‘onvoldoende transparant is geweest en de gemeenteraad op onderdelen onjuist heeft geïnformeerd’, en dat de kosten tientallen miljoenen hoger zijn uitgevallen dan waartoe in 2014 werd besloten. Daarnaast is er ook minimaal twee jaar vertraging opgetreden, is de sociale woningbouw uit de omliggende torens geschrapt en zijn er integriteitsproblemen opgetreden. Een meerderheid van de raad constateerde vervolgens dat verschillende keren is afgeweken van de door hem ‘gestelde kaders’.

Leren

Het bleek bovendien voor de raad moeilijk zijn ‘controlerende taak’ uit te oefenen. Daarnaast wil de gemeenteraad ook ‘leren’ van het project en dan vooral op het gebied van de aansturing van grote bouwprojecten, vooral omdat Amare niet het enige hoofdpijndossier is. Ook bij andere projecten, zoals de bebouwing van het Koningin Julianaplein, de ontwikkeling van Legoland op de boulevard, de renovatie van het busstation boven het Centraal Station en het project Noordelijk Havenhoofd (omgeving Visafslag), zijn contractuele problemen ontstaan.

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de Den Haag Centraal van vrijdag 29 april 2022 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van