Spui wordt mogelijk een groene laan

Het Spui, een van de centrale assen in de Haagse binnenstad, krijgt in de nabije toekomst mogelijk een parkachtige inrichting. Er komen in elk geval meer bomen.

Door

De gemeenteraad heeft zich donderdag met een ruime meerderheid geschaard achter het plan ‘De Haagse Lanen’ van de VVD-fractie en meer in bijzonder van het net afgezwaaide raadslid Det Regts. Het Spui is nu, volgens haar, ‘een immense totaal sfeerloze versteende vlakte van asfalt, klinkers en tegels geworden’. Daarom pleit zij voor ‘ontstening en vergroening’. Regts in haar voorstel: ‘Het kan een prachtige groene schone long worden voor de bewoners en bezoekers van dit gebied. Deze nieuwe, hedendaagse visie voor de inrichting van een oude binnenstad onderstreept het belang van leefbaarheid: het autoverkeer verminderen, de hardheid van het asfalt en beton, kortom de verstening af bouwen, en op grote schaal vergroening in voeren.’

 

Lange Voorhout

Het Lange Voorhout dient als voorbeeld, maar ook de Parijse Jardin des Tuileries. Ook grote delen van de route Spui, Hofweg, Buitenhof, Kneuterdijk zouden dezelfde gravel-achtige verharding moeten krijgen (‘halfverharding’). En daarnaast dubbele bomenrijen. Het Spuiplein kan, na het verder weren van autoverkeer, worden doorgetrokken tot de Nieuwe Kerk. Verder in het plan: vrijliggende fietspaden aan beide zijden, wel een verharde tramstrook en wel ruimte voor bevoorrading van winkels, ondergrondse fietsenstallingen en bijpassend straatmeubilair.

Een voorbeeld dat de VVD voor ogen heeft, is de Parijse Jardin des Tuileries.

Behalve praktische kwesties, is er één groot probleem: de kosten. Op het stadhuis worden de kosten van het ‘tuinplan’ grofweg geschat op zo’n 35 miljoen euro. Dat geld is er vooralsnog niet. Daarom bevat het besluit van donderdag de oproep aan het college van B en W ‘om de kosten voor de uitvoering van deze visie in kaart te brengen en de raad hierover te informeren, ten behoeve van de coalitieonderhandelingen’. De boodschap aan de onderhandelaars, die binnenkort een collegeakkoord in elkaar moeten zetten, is dus dat daarin geld wordt vrijgemaakt voor ‘De Haagse Lanen’.

Veel lof

Veel lof was er in de raad voor het plan. “Een prachtig afscheidscadeau van Det Regts,” zei D66’er Dennis Groenewold. Het voorstel werd aangenomen met 41 tegen 3 stemmen. Maar er was dus ook kritiek, bijvoorbeeld van de SP. Fractievoorzitter Lesley Arp zei dat haar partij, gezien de noden van de stad, ‘andere prioriteiten’ stelde. Ook de HSP en CU/SGP stemden tegen.

Oud-VVD-raadslid Det Regts bedacht het plan De Haagse Lanen. | Foto: VVD

In een eerste reactie hebben B en W aangegeven de algemene uitgangspunten (vergroening) te delen, maar dat het beter is nog geen details, zoals de gravelbestrating, vast te leggen. In zekere zin doorkruist het nieuwe plan ook ontwerpen die er al liggen voor wat wordt aangeduid als de ‘hartlijn’ van het centrum. Die zijn weer gebaseerd op het in 1989 vastgestelde plan ‘De Kern Gezond’. Daarin was het Spui al als bomenlaan opgenomen. Alleen zijn deze eerdere plannen nooit of nog niet uitgevoerd.

Ontwerp voor een groen Spui uit 1989 (De Kern Gezond); rechts de Nieuwe Kerk, links de Hofvijver; klikken voor groter beeld. | Beeld: Gemeente DH

 

Standaardportret
Bekijk meer van