Meer klinkers en bomen op Frederik Hendriklaan

De Frederik Hendriklaan, de Willem de Zwijgerlaan en de Aert van der Goesstraat worden volledig opnieuw ingericht. De uitstraling van het winkelgebied wordt chiquer en het winkelend publiek krijgt meer ruimte.

Door

De Frederik Hendriklaan, de Willem de Zwijgerlaan en de Aert van der Goesstraat worden chiquer en het winkelend publiek krijgt meer ruimte. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt, dat de steun heeft van het wijkberaad en de ondernemers.

De belangrijkste onderdelen van het ontwerp zijn dat het hele gebied klinkerbestrating krijgt, als dertigkilometerzone wordt ingericht en de looproute langs de winkels wordt vrijgemaakt van obstakels. Tegelijk wordt de riolering vervangen. De operatie kost ruim tien miljoen euro. Het vangt begin 2019 aan en moet in de tweede helft van 2020 klaar zijn.

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) lag de wens er al lang om ‘een van de mooiste wijkwinkelgebieden van Den Haag weer bij de tijd te brengen en tegelijkertijd stijlvol in ere te herstellen’.

Collega-bestuurder Karsten Klein (CDA, economie) stelt dat het winkelgebied belangrijk is voor het Statenkwartier maar ook voor de stad als geheel. “Ons actieprogramma zorgt ervoor dat we krachtige en aantrekkelijke winkelgebieden hebben die winkelen nog leuker maken. Dat is belangrijk. De detailhandel is een van de voornaamste motoren van de Haagse economie en van de werkgelegenheid.”

Ontwerp voor de Frederik Hendriklaan nieuw stijl.

Ontwerp voor ‘de Fred’ nieuw stijl. (Door Bureau Sant en Co)

De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere schetsen is dat de kruising van ‘de Fred’ met de Willem de Zwijgerlaan geen rotonde wordt. Met name de ondernemers waren daar tegen, omdat het gebied erdoor te veel in tweeën zou worden geknipt. Daarom is er nu voor gekozen de kruising vorm te geven als plateau, met dus aan vier zijden een oprit die het verkeer noopt tot remmen.

Bomen en lantaarns

Het winkelgebied krijgt historische lantaarnpalen. Ook is een nieuw bomenplan gemaakt, dat uitgaat van een regelmatige beplanting. Er staan nu 221 straatbomen. Daarvan worden er maximaal 29 gekapt en 42 verplant.

 

Dit zorgt ervoor dat we krachtige en aantrekkelijke winkelgebieden hebben die winkelen nog leuker maken.
Karsten Klein (economiewethouder)

 

Er worden 95 nieuwe bomen toegevoegd, waardoor uiteindelijk het aantal bomen met 44 groeit. Het totaal aantal parkeerplaatsen daalt van 507 naar 497. Op de Frederik Hendriklaan zelf verdwijnen nogal wat plekken door laad- en losvoorzieningen en, in de zomer, kleine terrassen. Maar op de Willem de Zwijgerlaan komen er juist parkeerplaatsen bij door een betere inrichting van de middenberm (met de karakteristieke lichtblauwe Scoria bricks).

Door het verschuiven van de terrassen en de fietsbeugels naar de parkeerstrook wordt bereikt dat de loopzone langs de winkels vrij blijft. Ook de laatste overblijfselen van de oude luifels uit de jaren zeventig van de vorige eeuw verdwijnen.

Bus en tram op de Frederik Hendriklaan

Voorlopig heeft de herinrichting betrekking op het gebied tussen de Cornelis de Wittlaan en de Statenlaan. Verderop op de Frederik Hendriklaan ligt nog het spoor van de keerlus van tramlijn 16.

De HTM verwacht dat die lus in 2024 overbodig wordt, omdat dan met tweerichtingsmaterieel op lijn 16 wordt gereden. Er zijn overigens ook plannen om deze lijn gedeeltelijk op te heffen. Ook wordt nog onderzocht of de sporen op de Statenlaan kunnen worden verbonden met die van lijn 11 (Van Boetzelaerlaan), in dat geval zou lijn 16 kunnen doorrijden naar het eindpunt Zeerust (Strandweg).

De herinrichting heeft ook gevolgen voor buslijn 21 (Scheveningen – Vrederust). Die krijgt een iets andere route, waardoor hij alleen op het stuk ‘Fred’ voorbij de Statenlaan komt; hij zal dan niet meer over de Willem de Zwijgerlaan rijden.

 

Standaardportret
Bekijk meer van