Gaten volbouwen roept steeds meer verzet op

Huizenbouwers zoeken overal in de stad naar ‘gaten’. De gemeente gaat te snel akkoord, vinden omwonenden.

Door

Den Haag kampt met een tekort aan betaalbare woningen. De stad groeit en de economie draait op volle toeren. Dat leidt tot een hausse aan bouwplannen voor de weinige plekjes die nog open zijn. De gemeente wil graag dat er gebouwd wordt, maar buurtbewoners zijn het er vaak niet mee eens. Zo was er eind vorig jaar in Mariahoeve fel verzet tegen het plan om op het terrein vlak bij de brandweerkazerne aan de Boekweitkamp 86 huizen te bouwen. Het protest had uiteindelijk geen effect. Want bouwwethouder Wijsmuller (HSP) wist zich gesteund door een eerder aangenomen bestemmingsplan. De huizen komen er.

Nu zijn het de bewoners van de Balistraat en de Koninginnegracht die in het geweer komen. Weggestopt achter de oude gevels van de Balistraat bevindt zich een parkeerplaats voor zo’n 45 auto’s. Niet zo lang geleden ging het terrein in andere, commerciële, handen over. Het plan is nu om er achttien huizen te bouwen met daaronder een parkeergarage voor zestig auto’s. Die garage wordt bereikbaar middels een autolift.

Het oorspronkelijke plan viel verkeerd bij de morrende omwonenden en de ontwikkelaar paste het vervolgens aan. Maar nog steeds klinkt kritiek. Bijvoorbeeld uit de mond van architect Arjan Oosterhof, die vanuit zijn huis aan de Koninginnegracht vrij uitzicht heeft op zijn tuin, een majestueuze kastanje en vervolgens op de achterzijde van de woningen aan de Balistraat. “Ik kijk straks uit op een blinde muur,” voorspelt hij.

Protestbrief

De omwonenden bundelden hun krachten, inmiddels zijn er al ruim tweehonderd handtekeningen gezet onder een protestbrief. De ondertekenaars vrezen niet alleen de extra huizen, maar ook het verkeer dat wordt aangetrokken. De bewoners leggen allerlei rekensommen op tafel over parkeernormen en aantallen noodzakelijke parkeerplaatsen. Hun conclusie is dat de parkeergarage onvoldoende soelaas biedt. “Netto verdwijnen er straks zeven parkeerplaatsen,” aldus Oosterhof.

Zeven lijkt niet veel, maar de buurt heeft afgelopen jaren al veel parkeerplaatsen moeten inleveren, het tekort wordt er dus steeds groter. Oosterhof: “Het bredere tramtracé aan de gracht en de herinrichting van de Javastraat zijn ten koste gegaan van zestig parkeerplaatsen. En nu dus deze bouwplannen.”

Die ondergrondse garage zal, zo vrezen de omwonenden, fatale gevolgen hebben voor de bomen in de tuinen van de huizen aan de gracht. De bomen staan pal tegen de erfafscheiding. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) hield de plannen tegen het groene licht. De conclusie van het onderzoek was dat met name twee oude kastanjes van naar schatting ruim een eeuw oud het loodje zullen leggen, omdat de betonnen wanden van de parkeergarage wortels wegdrukken of zelfs afsnijden. Ook andere bomen zullen voortijdig overlijden, voorspellen ze.

Uitbouw

Intussen houden de bewoners van de Balistraat hun hart vast, want de uitbouw van de huizen, die zo kenmerkend is voor de bebouwing daar, grenst eveneens aan het bouwproject met parkeergarage. Oosterhof daarover: “Het zijn oude huizen, de uitbouw ervan is kwetsbaar, met houten funderingen. Als je daar vlakbij huizen gaat bouwen met daaronder een garage, kun je wel raden wat er gaat gebeuren met die uitbouwen.” Het woongenot gaat er verder op achteruit omdat de bewoners van de Balistraat ineens achterburen krijgen, terwijl ze nu over de parkeerplaats diep weg kunnen kijken naar de kastanjes in de tuinen van de huizen aan de Koninginnegracht.

 

 

“Wat gaat er na de raadsverkiezingen van maart gebeuren? Ik houd mijn hart vast.”
Wybe van der Kuinder, bewonersorganisatie de Groene Eland

 

De bewoners zijn in de pen geklommen en vragen de gemeente niet mee te werken aan de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan. Ze weten zich gesteund door de Vereniging Vrienden van Den Haag. Die schreef een bezorgde brief aan de gemeenteraad, waarin wordt gevraagd alerter te zijn als het om dit soort plannen gaat en die niet af te doen met één simpele hamerslag. “Nu gaat dat meestal geruisloos door de gemeenteraad,” stelt Oosterhof.

Bouwoog

Niet veel verder in de stad, in het Zeeheldenkwartier, doet zich een nagenoeg zelfde situatie voor. Daar heeft een ontwikkelaar zijn bouwoog laten vallen op de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat die weinig wordt gebruikt. Het plan is om een groot deel ervan te slopen en boven op het restant zestig studentenhuizen te bouwen. Ook hier zijn omwonenden in opstand gekomen. En ook hier klinken dezelfde argumenten tegen het lukraak vullen van kleine stedelijke gaten met huizen, zoals het gevaar voor kwetsbare hofjeswoningen in de directe omgeving. Wybe van der Kuinder is lid van de bewonersorganisatie De Groene Eland en somt de bezwaren op. “De garage heeft nu tweehonderd plaatsen, er blijven er straks nog maar veertig van over. Terwijl de parkeerdruk in de buurt nu al enorm is.” De oorzaak van de leegstand van de garage moet volgens hem vooral worden gezocht bij de beheerder, die wel erg vaak afwezig is.

Terrasvergunningen

De haren van Van der Kuinder gingen recht overeind staan, toen hij hoorde van het idee van de gemeente om het dreigende tekort aan parkeerplaatsen op te lossen door terrasvergunningen in de straat niet meer te verlengen. Zodat op die plekken meer parkeerruimte op straat ontstaat. “Nou zeg, dat was de wereld op z’n kop. Iedereen wilde dat er meer reuring kwam in de straat en er kwamen dus terrassen bij. En de winkeliers doen hun stinkende best om de straat nog gezelliger te maken.” Het idee om terrassen te sluiten ten faveure van de auto is uitgesteld. Maar Wybe van der Kuinder blijft wantrouwend. “Wat gaat er na de raadsverkiezingen van maart gebeuren?”, vraagt hij zich af. “Ik houd mijn hart vast.”

Ook in de Prins Hendrikstraat klinkt dat er grenzen zijn aan het verdichten van de stad. “Dat lijkt voorrang te hebben,” zegt Van der Kuinder. “Maar als je de stad verder verdicht, betekent dat ook dat er meer auto’s komen. Terwijl er nu al nauwelijks voldoende ruimte is voor de auto.”

Soms heeft verzet resultaat, mogelijk doordat de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart) in aantocht zijn. Vlak voor de jaarwisseling blokkeerde een meerderheid van de gemeenteraad, op voorspraak van de VVD-fractie, het plan van Wijsmuller om in Loosduinen op het sportterrein van Wings aan de Mozartlaan tussen de zestig en negentig huizen te gaan bouwen. De wethouder moet nu op zoek naar een alternatieve locatie.

Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van