Renovatie Utrechtsebaan uitgesteld na conflict met bouwer

De uitgebreid aangekondigde afsluiting van de Utrechtsebaan gaat voorlopig niet door. Dat komt door juridische problemen met de aanbesteding.

Door

Er stonden overal borden, er was een website gemaakt en ingewikkelde omleidingsroutes waren vastgesteld. In oktober zou de Utrechtsebaan dichtgaan voor een ingrijpende renovatie. Alleen: oktober verstreek en er gebeurde niets. “Er moest een juridische procedure worden afgewikkeld. We werken nu aan een nieuwe planning,” zegt de woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit).

Uit een uitspraak van de Haagse rechtbank en het register van aanbestedingen blijkt wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Op 9 juni gunde de gemeente de opdracht ter waarde van 13,5 miljoen euro voorlopig aan het bouwbedrijf BAM Infra uit Gouda. Een bieding van Ballast Nedam Road Specialties (BNRS) uit Nieuwegein wilde het stadhuis niet in behandeling nemen omdat die niet zou voldoen ‘aan de vereisten zoals omschreven in de Gunningsleidraad’. De inschrijving was onvolledig, constateerde de gemeente, en kreeg bovendien gedurende de procedure opeens een andere ondertekenaar, namelijk Ballast Nedam Infra.

Kort geding

BNRS was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De zaak diende op 15 september voor de rechtbank Den Haag in kort geding. De rechter stelde de gemeente op 20 september volledig in het gelijk. ‘Gezien deze ontbrekende stukken kon de Gemeente niet anders doen dan de inschrijving van BNRS ongeldig verklaren,’ aldus de uitspraak. BNRS vist dus achter het net. En dat niet alleen, het bedrijf moet ook de kosten betalen die de gemeente en de BAM hebben gemaakt in het kader van het kort geding; de BAM had zich ook in de procedure gevoegd.

Op zichzelf verliep de procedure dus goed voor de gemeente. Maar intussen schreed de tijd voort en was het niet langer mogelijk de oorspronkelijke planning te halen. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk wel wordt uitgevoerd en de weg dus alsnog wordt afgesloten. “Begin volgend jaar lijkt nu het meest waarschijnlijk,” aldus de woordvoerder van Van Asten. De gemeenteraad wordt deze week geïnformeerd over de vertraging van het project.

De aanleg van de Utrechtsebaan, gezien in de richting van Voorburg. | Foto: HGA/Stokvis

De 45 jaar oude Utrechtsebaan is toe aan groot onderhoud. Het wegdek, de betonnen fundering, de wanden en de op- en afritten moeten worden vernieuwd. Dat duurt ongeveer een halfjaar. Gedurende die periode is de weg in de richting van Voorburg afgesloten. De ‘stad in’ blijft de weg wel gedeeltelijk open. Het werk beslaat het hele gemeentelijke deel van de weg, dat loopt van de Zuid-Hollandlaan tot aan de gemeentegrens met Voorburg.

Standaardportret
Bekijk meer van