Protest tegen ‘uitkleden’ historisch pand Paviljoensgracht

Verschillende erfgoedorganisaties hebben protest aangetekend tegen de ‘respectloze’ renovatie van een 17de-eeuws pand aan de Paviljoensgracht. Hoewel er een bezwaarprocedure loopt, zijn de werkzaamheden al begonnen.

Door

Het gaat om het woon-winkelpand Paviljoensgracht 133, dat ligt tussen de Doubletstraat en de Zuidwal. De gemeente heeft het vervallen huisje verkocht aan de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Stationsbuurt Oude Centrum. Die voert er een renovatie uit in plaats van een restauratie, en dat is een gemiste kans volgens het Spinoza Team Den Haag, de Fundatie Voorhoeve en SOS Den Haag.

 

Michiel Voorhoeve, eigenaar van een aantal panden in de omgeving, spreekt van een ‘uitgekleed plan’ en de ‘ontluistering’ van een historisch pand. En dat terwijl het veel beter kan.

Paviljoensgracht 133 | Foto: DHC/Brian Mul

“Veel is daar niet voor nodig: het resterende pleisterwerk van de gevel halen, nieuwe ramen, en herstel van de ‘trapjes’ bovenop,” aldus Voorhoeve. Het architectenbureau Scala heeft daartoe al schetsen gemaakt.

Spinozakwartier

Piet Bogaards van het Spinoza Team Den Haag, een stichting in oprichting, is zeer ongelukkig met de plannen van de WOM. “Wij streven ernaar om Spinoza tot icoon te maken van Den Haag, stad van Vrede en Recht. Daar hoort ook de ontwikkeling van het Spinozahuis tot museum bij. Het Spinozahuis ligt tegenover het pand dat nu wordt bedreigd.”

Bogaards wijst op het in zijn ogen bredere belang. “Een verantwoorde restauratie van dit geveltje is van groot belang. We streven er met zijn allen naar om straks, als de prostitutie (Doubletstraat, red.) verdwenen is, het Spinozakwartier tot een van de mooiste stukjes Den Haag te maken. Dan is zo’n pandje in die gevelrij de inspirator voor andere restauraties.”

 

Binnen gaat het werk door. Het pand verkeerde in erg slechte staat. Ook Monumentenzorg heeft dat vastgesteld.
Theo Houdijk (Wijkontwikkelingsmaatschappij)

 

De actiegroep SOS Den Haag heeft op 11 juni een bezwaarschrift tegen de verlening van de bouwvergunning ingediend. Daarin staat onder meer dat de renovatie ‘een vlakke, modernistische en verarmde gevel’ tot gevolg heeft. Verder maakt SOS bezwaar tegen het vervangen van de oude achtergevel door een glazen wand. Het bezwaar leidde er niet toe dat de renovatie werd stilgelegd.

Metselwerk

Aanvankelijk viel het huis niet erg op, maar nadat er stucwerk van de gevel was gevallen, kwam oud metselwerk tevoorschijn. Dat trok Voorhoeves aandacht. Ook de vennootschap Stadsherstel raakte geïnteresseerd in het pandje. Directeur Bernard Ferf Jentink bevestigt dat hij het project eventueel wel wil overnemen van de WOM. Stadsherstel is gespecialiseerd in het restaureren en exploiteren van historische panden.

Directeur Theo Houdijk van de WOM zegt bereid te zijn tot nader overleg over de toekomst van Paviljoensgracht 133. “We hebben de renovatie van de gevel stilgelegd. Binnen gaat het werk door. Het pand verkeerde in erg slechte staat. Ook Monumentenzorg heeft dat vastgesteld. Vervolgens hebben wij een vergunning gekregen. Dat er bezwaar is gemaakt, heb ik pas onlangs vernomen. De WOM is een samenwerkingsverband van de gemeente en Staedion. Zij hebben dus een stem in het kapittel. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we komen tot een overdracht aan Stadsherstel.”

Wilt u meer weten over de krant Den Haag Centraal? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van