Bomen bij Wilhelmina blijven na scherp debat tussen wethouders

ACHTERGROND | De vijf lindebomen bij het standbeeld van koningin Wilhelmina worden niet gekapt. Wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, buitenruimte) heeft op het allerlaatste moment besloten het inrichtingsplan aan te passen.

Door

De bomen zouden eigenlijk deze of volgende week worden gekapt in het kader van de herinrichting van het ‘Paleisplein’; de kapvergunning was al afgegeven. Maar door felle tegenstand van bomenliefhebbers en de oppositie in de gemeenteraad en door onenigheid binnen het college van B en W trok De Mos het plan woensdagavond in.

‘Ik heb er voor gekozen om de uitvoering stop te zetten en te gaan voor een nieuw te maken ontwerp waarbij het behoud van bovenstaande bomen als uitgangspunt wordt genomen. Hiervoor ben ik op zoek gegaan naar middelen en heb deze gevonden,’ schrijft De Mos in een woensdagavond verzonden brief aan de gemeenteraad.

Duidelijk is dat De Mos liever het eerdere plan had uitgevoerd, want hij schrijft ook: ‘Ik ben mij ervan bewust dat dit het evenwicht in het ontwerp tussen het plein en het Wilhelminamonument zoals het creëren van ruimte, licht en een zachtere uitstraling verandert.’ Tevens merkt de wethouder op dat het oude plan de inspraak (‘participatie’) was gepasseerd. Nu moet er een nieuw ontwerp komen waarover ook weer iedereen zijn zegje moet doen, wat tijd kost.

De Mos en ambtenaren tot uiterste

Bronnen op het stadhuis melden dat De Mos en zijn ambtelijke staf tot het uiterste zijn gegaan om het oude plan uitgevoerd te krijgen. Fel verzet van GroenLinks, in de persoon van wethouder Liesbeth van Tongeren, leidde er uiteindelijk toe dat De Mos op zijn schreden terugkeerde. Van Tongeren heeft gewezen op afspraken uit het college-akkoord van anderhalf jaar geleden. Daarin staat: ‘Bomen worden alleen gekapt als het aantoonbaar niet anders kan’. In dit geval kon het wel anders, want de bomen moesten alleen maar weg omdat ze niet pasten in een ontwerpvisie.

 

Bomen worden alleen gekapt als het aantoonbaar niet anders kan.
Uit het college-akkoord 2018

 

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns gaat het om meer dan alleen de vijf onderhavige bomen. “We hebben nu werkelijk de omslag gemaakt. Er wordt niet gekapt, tenzij het echt niet anders kan. Dat hebben we afgesproken en dus gaan we ons daar ook aan houden.”

Overigens hadden ook andere partijen ernstige bedenkingen tegen het opofferen van de bomen. In een commissievergadering eind mei bleek dat een meerderheid van de raad (de oppositie plus VVD en GroenLinks) tegen was. B en W namen toen het voorstel terug, om er vervolgens toch aan vast te houden.

Tweede botsing in korte tijd

De botsing tussen GroenLinks en Groep de Mos is de tweede in korte tijd. Vorige week begon Groep de Mos een petitie om wethouder Van Tongeren te wijzen op het belang van het tijdig legen van de ondergrondse afvalcontainers. De achtergrond daarvan was dat Richard de Mos, als wethouder buitenruimte, veelvuldig via sociale media wordt aangesproken op het vele zwerfvuil in de buurt van de containers.

De petitie wordt in en buiten GroenLinks gezien als oncollegiaal en kinderachtig. De Mos nam er min of meer afstand van door het af te doen als ‘iets van de fractie’. Erg overtuigend klonk dat niet omdat er over het algemeen binnen Groep de Mos niets gebeurt zonder dat de politiek leider daarmee akkoord is gegaan. De Mos verscheen afgelopen weekeinde samen met Van Tongeren op het festival Jazz in de Gracht om te laten zien dat er geen hard feelings waren. Nog geen week later stonden de twee alweer lijnrecht tegenover elkaar.

Wilt u meer weten over Den Haag Centraal? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u meer video’s zien? Neem dan een kijkje op ons YouTube-account.

Standaardportret
Bekijk meer van