Rekenkamer onderzoekt geheimhouding op Haags stadhuis

Doet het gemeentebestuur niet te geheimzinnig? Wordt Den Haag wel voldoende transparant bestuurd? Dat zijn, populair gezegd, de zaken die de onafhankelijke Rekenkamer Den Haag gaat onderzoeken.

Door

De Rekenkamer kondigde dat eerder deze week aan met de publicatie van het document ‘Onderzoeksopzet geheimhouding’. Aanvankelijk was het plan pas volgend jaar aan dit onderzoek te beginnen, maar de Rekenkamer zegt redenen te hebben om haast te maken. Recent heeft het beperken van de ‘openbaarheid van bestuur’ door het college van B en W tot verhitte discussies geleid in de gemeenteraad. De Rekenkamer noemt expliciet ‘het verkoopproces van de aandelen Eneco’ en ‘de discussie over het convenant van de Scheveningse vreugdevuren’. In die laatste kwestie gingen B en W pas na lang delibereren over tot openbaarmaking van alle stukken.

Geheimhouding dient gemotiveerd te worden

De Rekenkamer stelt bij het begin van onderzoek nog eens vast dat het principe is ‘openbaar, tenzij…’. Het college kan besluiten om stukken geheim te verklaren en met raadscommissies in beslotenheid te vergaderen. Maar dat dient dan wel goed gemotiveerd te worden.

Twee jaar geleden bleek uit een landelijk onderzoek dat een derde van de raadsleden meende dat colleges geheimhouding misbruiken om misstanden verborgen te houden. De Rekenkamer zegt niet bij voorbaat dat dit ook in Den Haag gebeurt, maar sluit niet uit dat hij op misstanden stuit.

Tegenwerking bij onderzoek cultuurcomplex

Eerder dit jaar kreeg het instituut bij een ander onderzoek – naar de gang van zaken rond de bouw van het cultuurcomplex OCC – zelf te maken met ambtelijke tegenwerking. Er moest verschillende keren met de gemeentesecretaris worden overlegd, voordat de ambtelijke staf van wethouder Boudewijn Revis (VVD, ruimtelijke ordening) de onderzoekers toegang verschafte tot alle documenten.

Ambtenaren dreigden hier dus de Gemeentewet te overtreden, want daarin staat dat de Rekenkamer toegang heeft tot alle documenten en verslagen, ook tot geheime stukken. Een apart vraagstuk is vervolgens hoe de kamer dan in zijn rapportage omgaat met geheime informatie. Ook dat wordt onderzocht. Het onderzoek wordt nog dit jaar uitgevoerd; het rapport is medio volgend jaar klaar.

Standaardportret
Bekijk meer van