Rekenkamer grijpt in: onderzoek naar kosten cultuurgebouw

Er komt een onderzoek naar de toekomstige exploitatie van het cultuurgebouw OCC op het Spuiplein. Dat wordt uitgevoerd door de Haagse Rekenkamer, een instantie die onafhankelijk opereert en zelf kan besluiten iets onder de loep te nemen.

Door

Aanleiding voor het onderzoek vormt de woensdag (1 november) gepresenteerde rapportage van wethouder Joris Wijsmuller (HSP, cultuur). Daarin wordt een jaarlijks tekort op de exploitatie van het complex becijferd van 2,1 miljoen euro. “In principe hadden we al besloten ons te buigen over het OCC, maar we moesten wachten op de meest recente cijfers en ramingen. Die zijn er nu, dus kunnen we aan de slag,” zegt Watze de Boer, voorzitter van de Haagse Rekenkamer, die bestaat uit drie leden plus een ambtelijke staf.

Deze maand nog wil De Boer de onderzoeksopzet klaar hebben. “We gaan nu bekijken wat we precies allemaal gaan onderzoeken. We overleggen daar ook nog over met de gemeenteraad. Als die zegt: kijk daar en daar nog eens naar, dat nemen we dat ook mee.” De Boer hoopt dat het onderzoek in december kan beginnen en dat het medio volgend jaar klaar is.

Scherpe kritiek
Wethouder Wijsmuller kreeg donderdag in de gemeenteraad te maken met scherpe kritiek van de oppositiepartijen op wat die zien als het volledig uit de hand lopen van het OCC-project. Groep de Mos diende een motie van wantrouwen in, maar die werd verworpen. Een voorstel om er meteen een spoeddebat aan te wijden, haalde het evenmin. Er komt later deze maand een commissievergadering. Sommige partijen noemden ook de rekenkamer; die worden dus op hun wenken bediend. Wijsmuller houdt overigens vol dat zijn beleid en rekensommen volledig in overeenstemming zijn met de afspraken over de kosten die eerder zijn gemaakt.

Een nieuwe impressie van de Spuigevel van het OCC, met links de trap naar het stadsbalkon. | Artist’s impression: Gemeente Den Haag/Cadanz

Wilt u meer lezen over het OCC? Neem dan een abonnement bij DHC.   

 

  

Standaardportret
Bekijk meer van