Herstelplan van 40 miljoen moet coronaklap opvangen

Met een sociaaleconomisch herstelplan van 40 miljoen euro wil het stadhuis de klappen van de coronacrisis opvangen. Huurders van de gemeente, zoals strandtenthouders, hoeven tijdelijk geen pacht te betalen.

Door

Het college van B en W heeft donderdag het herstelplan en een geactualiseerde impactanalyse naar de gemeenteraad gestuurd. De vooruitzichten zijn zorgwekkend. Het stadhuis verwacht dat de werkloosheid in Den Haag oploopt tot 10 procent. Naast een groeiend beroep op de WW en de bijstand signaleert de gemeente een toename van eenzaamheid. Vooral jongeren zijn de dupe van de crisis: hun perspectief op stage of werk slinkt en met het sociale verkeer aan banden slaat de verveling toe. Er is dan ook meer overlast, zei wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) in een persgesprek.

Met een breed investeringspakket hoopt het stadsbestuur de sociaaleconomische positie van Hagenaars te verstevigen. De geest van Keynes waait door het IJspaleis. Het college investeert ‘anticyclisch’ een bedrag van 40 miljoen euro. Dat geld komt deels uit de al eerder gepresenteerde coronabuffer van 133 miljoen euro en deels uit andere potjes, zoals het Enecogeld.

 

We schelden de pacht voor de Haagse Markt en de strandpaviljoens voor tweeënhalve maand kwijt
Anne Mulder, wethouder

 

Waaier

Het is een waaier aan plannen die het college presenteert. Zo wordt werk gemaakt van een regionaal omscholingsfonds, haalt de gemeente de samenwerking aan met goedboerende bedrijven en komen er 160 extra stages en werkervaringsplekken bij de gemeente zelf erbij. Het stadhuis verlegt de focus naar kansrijke sectoren als zorg, bouw en de ‘maakindustrie’, waarvoor een stimuleringsprogramma komt. En zo zijn er nog vijftig actiepunten.

Het college wil de economische pijn voor ondernemers verzachten door als gemeente zelf minder huur en pacht te vragen. “Wij geven het goede voorbeeld door bijvoorbeeld de pacht voor ondernemers van de Haagse Markt en de strandpaviljoens voor tweeënhalve maand kwijt te schelden,” zei Mulder. Ook zwembaden, sportclubs en andere huurders van gemeentevastgoed krijgen kortingen. Het kabinet heeft verhuurders opgeroepen zich te voegen bij het ‘steunakkoord retail’, om de vaste lasten van getroffen ondernemers te verminderen. Dat is vrijblijvend; meer dan een moreel appèl de wethouder niet doen.

 

We gaan ervanuit dat het rijk ons blijft helpen
Anne Mulder, wethouder

 

De coronacrisis heeft een prijs. De gemeente teert zwaar in op het eigen vermogen: de reserves zijn gedaald tot een ontstellend lage 25 miljoen euro. Voor 2021 zijn onzekerheidsmarges meegenomen, maar op de langere termijn is het de vraag waar de gemeente financieel aan toe is. “We kunnen de toekomst niet voorspellen,” aldus Mulder. “We gaan ervanuit dat het rijk ons blijft helpen, zoals dat tot op heden netjes gebeurt.”

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop op donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van