Dossier vreugdevuren openbaar; 1800 documenten

Zoals burgemeester Krikke twee weken geleden beloofde, is het héle gemeentelijke dossier over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp openbaar gemaakt. Het gaat om 1800 documenten, 700 filmpjes en 1400 foto’s.

Door

Documenten, e-mails, smsje’s en WhatsApp-contact. Alles vanuit de gemeente dat te maken heeft met de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen is vanmiddag openbaar gemaakt. Dit beloofde burgemeester Pauline Krikke twee weken geleden aan de gemeenteraad. In totaal gaat het om 1800 documenten, 700 filmpjes en 1400 foto’s. Het is allemaal hier te vinden.

Het énige verschil met de informatie die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) krijgt, is dat in de openbare documenten persoonsgegevens zijn weggelakt. Dit gaat om bijvoorbeeld namen, functies, nummers en adresgegevens. Hoge functionarissen en politici worden wel bij naam genoemd.

2018/2019

Een derde van alle stof bestaat uit materiaal van de laatste jaarwisseling (2018/2019), waarbij het vreugdevuur op Scheveningen een enorme vonkenregen ten gevolge had. Naarmate het langer geleden betreft, is er minder documentatie beschikbaar. Het dossier loopt zeker tot in februari 2019. Van alles vóór 2010 is een historisch overzicht gemaakt.

De gemeente heeft drie redenen om deze extreme openbaarheid na te streven. Allereerst is het de bedoeling om het onderzoek van de OvV te versnellen. Door alles al op een rij te hebben, kan de raad sneller aan de slag. Normaal gesproken duurt een OvV-onderzoek al snel een jaar, maar het is het gemeentelijk belang dat dit sneller gebeurt. Op basis van de resultaten moeten immers beslissingen worden genomen over de komende jaarwisseling.

Daarnaast wil de burgemeester op deze manier voldoen aan haar actieve informatieplicht aan de gemeenteraad. Ten slotte is er sinds de jaarwisseling een hele stapel Wob-verzoeken binnen gekomen van een aantal media (Wet openbaarheid bestuur). Op deze manier wil de gemeente Den Haag aan die verzoeken gehoor geven.

Vragen

De voor de hand liggende vragen die het openbaarmaken van de dossiers moet beantwoorden zijn: wat waren de geldende afspraken tussen de gemeente en de bouwers van de vreugdevuren tijdens de afgelopen jaarwisseling? Zijn die afspraken schriftelijk of mondeling gemaakt? Heeft iedereen zich aan die afspraken gehouden? Is er op oudjaarsnacht gehandhaafd, waarom en door wie? En: hoe is besloten wie er onderzoek zou gaan doen naar de gebeurtenissen in Scheveningen?

 

Meezoeken

Wilt u meezoeken naar de speld in de hooiberg? Dat kan. U vindt de documenten via de onderstaande button. Suggesties en bevindingen op basis van de documenten van de gemeente kunt u sturen naar redactie@denhaagcentraal.net onder vermelding van ‘dossier vreugdevuren’.

Dossier gemeente
Pasfoto Mieke
Bekijk meer van