Krikke botst hard met oppositie over vreugdevuren

Waren de afspraken met de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp voor de afgelopen jaarwisseling schriftelijk vastgelegd of niet? Die vraag leidde donderdagavond in de gemeenteraad tot een confrontatie tussen burgemeester Krikke en de oppositiepartijen.

Door

Eerder deze week maakte burgemeester Krikke – na veel wikken en wegen – het document openbaar waarin de precieze afspraken over de vreugdevuren staan die gemaakt waren met de vuurstapel-bouwers. Daar had de gemeenteraad in het eerste debat over dit onderwerp, een week geleden, om gevraagd. Eerder had de burgemeester gezegd dat dit het aangekondigde onafhankelijke onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zou schaden.

Uit dit ‘convenant’ blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente had kunnen afdwingen de hoogte van de stapels te beperken tot een maximum van 35 meter. Bovendien had de brandweer ‘bindend’ advies kunnen geven om naar aanleiding van de weersomstandigheden de vuur-stapels aan te passen of zelfs helemaal niet aan te steken.

Meer vragen 

Maar het openbaren van deze afspraken leidde tot meer vragen. De PVV diende daarom een motie in om ‘alle communicatie die er is geweest tussen de burgemeester, hulpdiensten en de bouwers in aanloop naar en tijdens de vreugdevuren naar de raad te sturen’. Eigenlijk zou er in de raadsvergadering alleen gepraat worden over de schadeafhandeling, maar dit opende de deur voor meer.

Cruciaal was de vraag of het ‘convenant’ dat Krikke naar de raad stuurde afgelopen jaarwisseling geldig was. Het stamt namelijk uit 2016 en is ondertekend door de vorige burgemeester, Jozias van Aartsen, en de toenmalige leiding van de bouworganisaties. In een begeleidende brief, schrijft Krikke dat in de jaren erna dit convenant ‘onverkort’ bleef gelden en is uitgebreid met aanvullende afspraken. Maar dit was voor de oppositie onvoldoende.

Vreugdevuur Scheveningen

Foto: Regio15

Mede omdat de bouwers van de stapels hebben verkondigd dat zij de afspraken niet kende – er is sinds 2016 een wisseling van de wacht geweest in de vreugdevuurorganisaties – wilden onder meer het CDA, de PVV, de CU/SGP en de PvdD weten of de afspraken in het convenant in de jaren na 2016 telkens schriftelijk waren herbevestigd. Oftewel: was er opnieuw een handtekening gezet?

Hele dossier naar OvV

Daar bleef Krikke omheen draaien. Ze benadrukte dat prioriteit nu is om het hele dossier (‘dat is 30 jaar!’) over te dragen aan de OvV. “Het lijkt me van belang om alles in samenhang te bekijken. Ik voel geen behoefte om nu dingen brokje voor brokje openbaar te maken.” Wel beloofde ze de raad waar dat kan te informeren tijdens het onderzoek van de OvV.

De oppositiepartijen buitelden over elkaar heen om met interrupties de burgemeester toch te verleiden tot meer antwoorden. Toen dat niet lukte, haalde PVV’er Sebastian Kruis de Gemeentewet aan. Daarin staat dat het college van B en W een informatieplicht heeft naar de raad (artikel 169), tenzij het openbaar maken van bepaalde informatie het openbare belang schaadt.

Geruzie en getouwtrek

Wat volgde was procedureel geruzie en getouwtrek. Robert Barker (PvdD) wilde de mogelijkheid om een nieuwe motie in te dienen (samen met negen andere partijen). Een die vroeg naar de afspraken die golden tijdens de jaarwisseling 2018/19. Dit zou een minder heftige versie zijn dan de motie van de PVV. Maar die mogelijkheid wilde de voorzitter niet geven.

Een ordevoorstel van de oppositie werd weggestemd door de coalitie. Barker reageerde gepikeerd: “De rechten van raadsleden worden nu met voeten getreden. U kiest ervoor om ons te muilkorven.” Volgens VVD’er Frans de Graaf was het simpelweg een kwestie van het ‘reglement volgen’.

Uiteindelijk hebben NIDA en de PVV hun moties over het onderwerp aangehouden. Barker kondigde aan dat hij in de volgende raadsvergadering (over drie weken) de bewuste motie alsnog zal indienen.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van