Gemeente dwong afspraken vreugdevuren niet af

Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente de afspraken rond de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen niet afgedwongen. In het veelbesproken convenant, dat dinsdag is vrijgegeven, staat dat de bouwers verplicht waren de vuurstapels af te bouwen als deze hoger zouden zijn dan toegestaan.

Door en

Het vertrouwelijke document, waarin de gemeente, politie, brandweer en bouwers de afspraken voor de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling hebben vastgelegd, is openbaar gemaakt. Burgemeester Pauline Krikke, die onder druk stond van de gemeenteraad om het ‘convenant’ vrij te geven, verklaart dat zij van alle ondertekenaars toestemming heeft gekregen om dat te doen.

Had de gemeente de afspraken consequent gevolgd, dan had ze van de bouwers geëist dat zij de vuurstapels lager zouden maken. In het convenant staat zwart-op-wit dat ‘bij overschrijding van afgesproken omvang en/of hoogte het teveel door de organisaties verwijderd en afgevoerd wordt’.

Dat is niet gebeurd, hoewel de gemeente, politie en brandweer dagelijks poolshoogte hebben genomen op het strand, zoals het convenant voorschrijft. Zowel de stapel in Scheveningen als in Duindorp was circa 45 meter hoog. Dat is ruim boven de afgesproken limiet van 35 meter.

 

Het niet naleven van de afspraken kan leiden tot het niet doorgaan van het vuur
Convenant vreugdevuren

 

Sterker, het convenant impliceert dat de vreugdevuren zouden worden afgeblazen als de bouwers zich niet aan de regels hielden. ‘Het niet naleven van de afspraken volgens dit convenant kan leiden tot het niet doorgaan, dan wel beëindigen van het vuur,’ aldus het document. Op oudejaarsdag was reeds duidelijk dat de stapels te hoog waren.

Ook wist de gemeente dat de Duindorpse bouwers zondagnacht de bouwregels hadden omzeild.

Ongunstige wind

En dan was er nog die verdraaide westenwind, die de vuurregen over Scheveningen-Dorp blies. Ook over ongunstige weersomstandigheden waren in het convenant heldere afspraken opgenomen.

‘De brandweer kan, rekening houdend met de weersomstandigheden en weersverwachtingen, in overleg met politie en gemeente een bindend advies geven aan de organisaties om de hoogte te beperken en/of andere maatregelen te nemen in het kader van veiligheid.’

Dranghekken

Burgemeester Krikke besloot op oudejaarsdag alleen de dranghekken rondom de vuurstapels op een grotere afstand te laten plaatsen.

De gezaghebbende Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft de taak op zich genomen het uit de hand lopen van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp te onderzoeken. Behalve de technische kant van de bijna-ramp, neemt de OvV ook het optreden van gemeente, politie en brandweer onder de loep.

 

Het convenant lag duidelijk te vergaan in de gemeentelijke mottenballen
Pieter Grinwis (CU/SGP)

 

Raadsleden reageren opgelucht dat het convenant nu toch openbaar is. “Beter laat dan nooit,” zegt Pieter Grinwis (CU/SGP). “Het lag duidelijk te vergaan in de gemeentelijke mottenballen.” Het oppositielid vindt het opvallend dat de gemeente zich – anders dan in 2016 – opvallend weinig aan de afspraken in het document heeft gehouden.

De meest ‘pregnante’ vraag blijft waarom er niet is ingegrepen, terwijl duidelijk was dat de stapels te hoog waren. Martijn Balster (PvdA) wijst erop dat in het convenant geregeld is dat advies van de gemeente, politie of brandweer altijd opgevolgd moet worden. “Hoe kan het dan dat er niet is ingegrepen?”

Schadevergoeding

Donderdag debatteert de Haagse politiek over de vreugdevuren tijdens de gemeenteraad. Officieel zal het daar alleen gaan over de schadevergoeding voor de Scheveningers. Het convenant zal eerst nog besproken worden in de commissie.

De meeste partijen houden vol dat ze de uitkomsten van het onderzoek van de OvV afwachten alvorens conclusies te trekken. Maar Grinwis verwacht een stevig rapport en neemt alvast een voorschot. “Het is nu al duidelijk dat zeker de gemeente en in mindere mate de brandweer een zware pijp lijken te gaan roken.”

Standaardportret
Bekijk meer van