Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat echec vreugdevuren onderzoeken

De gezaghebbende Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat de bijna-ramp met het vreugdevuur in Scheveningen onderzoeken. Burgemeester Pauline Krikke wilde de evaluatie aanvankelijk door de gemeente zelf laten doen.

Door

Het onderzoek van de OVV zal ook het vreugdevuur in Duindorp onder de loep nemen. ‘Er zal onder meer gekeken worden naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan,’ schrijft de onderzoeksraad in een summiere aankondiging op haar website.

Hiermee is na een week van gesteggel het vraagstuk beslecht wie de evaluatie van de misgelopen vreugdevuren gaat uitvoeren. De burgemeester heeft pas op de plaats gemaakt. Daags na de bijna-ramp in Scheveningen kondigde Krikke nog ‘een grondige evaluatie’ aan, die zou worden uitgevoerd onder auspiciën van de directeur Veiligheid van de gemeente. ‘Onder zijn regie zal worden bekeken hoe en hoe snel we tot een grondige evaluatie kunnen komen,’ verklaarde de burgemeester tijdens een persconferentie.

Onafhankelijk

De directeur in kwestie adviseerde het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in te schakelen, een zelfstandig bestuursorgaan dat ’s lands veiligheidsregio’s ondersteunt. Die keuze leidde al snel tot consternatie. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden maakt Krikke deel uit van het algemeen bestuur van het IFV – in ieder geval op papier. De schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden, was de teneur in de gemeenteraad. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de OvV, had op Twitter geen goed woord over de handelwijze van het college. ‘Het toezicht is hier ook niet onafhankelijk. Misschien zou de OvV het willen onderzoeken?’

Dat idee was niet van de lucht. Al op nieuwjaarsdag opperden enkele oppositiepartijen de OvV te vragen voor de evaluatie. Kanttekening: het OvV doet geen onderzoek op bestelling, maar besluit zelfstandig daartoe. ‘De OvV heeft nu laten weten bereid te zijn het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling op Scheveningen en in Duindorp desgevraagd op zich te nemen,’ schreef het college gisteren in een raadsbrief. ‘De burgemeester heeft de voorzitter hiertoe verzocht na overleg met het college en de driehoek.’ Binnen een week is de opdracht aan het IFV weer ingetrokken.

De OvV is een onafhankelijke onderzoeksinstantie waarvan de taak wettelijk is vastgelegd. Eerder onderzocht de raad een fataal mortierongeluk in Mali, dat uiteindelijk defensieminister Jeanine Hennis de kop kostte. Vorig jaar beval de OvV een gedeeltelijk vuurwerkverbod aan, maar dat durfde de politiek niet aan.

Standaardportret
Bekijk meer van