Deel raad boos over sloopplan Morgenstond

De aangekondigde sloop van 222 woningen in Morgenstond leidt tot scherpe kritiek bij een aantal partijen in de gemeenteraad.

Door

De gang van zaken is ‘ronduit stuitend’, zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij, omdat de bewoners volgens hem nergens bij betrokken zijn. Corporatie Haag Wonen heeft volgens Bos en zijn collega’s van de SP, Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag/Groep de Mos de bewoners voor een ‘voldongen feit’ geplaatst. De raadsleden hebben gezamenlijk een reeks schriftelijke vragen ingediend bij het college van B en W; zij zouden het liefst zien dat Haag Wonen wordt teruggefloten.

De sloop betreft blokken traditionele flatwoningen in de Denekampstraat en de Fluitenbergstraat en aan de Loevesteinlaan en de Hengelolaan, allen in de wijk Morgenstond. Volgens de site van Haag Wonen zijn de bewoners op 31 augustus ‘persoonlijk geïnformeerd’. De meesten zouden positief staan tegenover de nieuwbouwplannen.

‘De woningen zijn oud, zeer onderhoudsgevoelig en lastig te verduurzamen. Daarom maken ze plaats voor moderne, comfortabele en energiezuinige woningen met een goed binnenklimaat,’ aldus de corporatie. Er zouden 350 nieuwe sociale huurwoningen in Morgenstond voor in de plaats komen.

Gevoelig

Dit soort plannen ligt zeer gevoelig in de gemeenteraad. Eerder woedde al een heftige discussie over sloop en nieuwbouw van corporatie Staedion aan de Dreven, Gaarden en Zichten. Een definitief besluit daarover is nog niet genomen.

Wel heeft de raad onlangs moties aangenomen over dit soort plannen, die sloop aan regels bindt en de positie van bewonerscommissies sterker maakt. “Daar lijkt bij dit plan van Haag Wonen nog niets mee te zijn gedaan.

Bovendien worden 220 woningen gesloopt en er komen er 350 voor terug. Dat zal de leefbaarheid onder druk zetten,” aldus William de Blok van Hart voor Den Haag. De vier partijen willen onder meer van B en W weten wanneer zij zijn ingelicht over de plannen en waarom de raad niet op de hoogte is gebracht. Ook willen de vragenstellers onderzoeken zien naar de bouw- en woontechnische staat van de huizen en naar het draagvlak bij de bewoners.

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de Den Haag Centraal van donderdag 9 september 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van