Commissie: wethouders integer, maar namen te vroeg bekend

De twee kandidaat-wethouders van het hernieuwde stadbestuur zijn integer bevonden. Wel plaatst de integriteitscommissie een paar kritische noten bij de gang van zaken op het stadhuis.

Door

Ook de zes zittende wethouders hebben de screening zonder kleerscheuren doorstaan en zijn volgens de commissie integer. Donderdag worden Hilbert Bredemeijer (CDA) en Martijn Balster (PvdA) geïnstalleerd als wethouders in het hernieuwde college van B en W.

Wel stelt de commissie – bestaande uit burgemeester Johan Remkes, oud-commissaris van de Koning Joan Leemhuis-Stout en Kitty Nooy, voormalig integriteitsbewaker bij het Openbaar Ministerie – een aantal zaken betreffende de integriteit en bestuurscultuur’ aan de kaak. Zo was de afspraak dat de namen van de kandidaat-wethouders pas bekend zouden worden na afronding van het integriteitsonderzoek. Bredemeijer en Balster werden vorige week maandag al gepresenteerd, constateert de commissie ‘met teleurstelling’.

 

Er werd soms geprobeerd zaken uit te ruilen buiten de collegetafel. De commissie vindt dit een ongepaste bestuurscultuur
Johan Remkes, burgemeester

Wethouders opereren te veel op eigen houtje, oordeelt de commissie. In praktijk bemoeien ze zich zelden met elkaars portefeuilles, terwijl ze sámen het college vormen. Sterker, een wethouder is geen bestuursorgaan op zich. Brieven en e-mails dienen daarom te worden getekend uit naam van het héle college, niet alleen door de betrokken wethouder. ‘Volgens de commissie dient dit te worden gestopt.

Ongepast

‘Ook werd er soms geprobeerd zaken uit te ruilen buiten de collegetafel,’ schrijft Remkes. ‘De commissie vindt dit een ongepaste bestuurscultuur en risicovol vanuit het oogpunt van integriteit.’ Welke zaken wethouders wilden uitruilen, laat de burgemeester in het midden.

Over integriteitsdilemma’s spraken wethouders tot voor kort weinig, vervolgt de commissie. ‘De burgemeester dient hierbij het voortouw te nemen,’ stelt Remkes, daarmee implicerend dat zijn voorganger dit heeft nagelaten. Verder bestaat er onduidelijkheid rond de onkostenvergoeding, het gebruik van de dienstauto en subsidiestromen.

 

CDA-raadslid Kavish Partiman volgt Daniëlle Koster op als fractievoorzitter


De
strenge screening van de stadsbestuurders volgt na de wethoudersaffaire van oktober. Richard de Mos en Rachid Guernaoui, beiden van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, traden terug nadat de rijksrecherche invallen bij hen deed. Justitie verdenkt de ex-wethouders van ambtelijke corruptie. Beiden menen dat ze altijd integer hebben gehandeld.

Het coalitieakkoord heeft nog een paar maatregelen aangekondigd om te waken voor integriteitsschendingen. Bij gemeenteprojecten zal vooraf een risicoanalyse worden gemaakt om belangenverstrengeling te voorkomen. Ook stelt de gemeente drie extra Bibob-functionarissen aan. Deze gaan de gelijknamige integriteitstoets vaker inzetten, bijvoorbeeld bij vastgoeddeals.

Stoelendans

Het nieuwe stadsbestuur betekent ook een kleine stoelendans. CDA’er Bredemeijer gaat na het kerstreces aan de slag als wethouder onderwijs, sport en buitenruimte. Hij was eerder voorzitter van de Haagse CDA-afdeling en tot voor kort woordvoerder van de AIVD. PvdA-fractievoorzitter Balster gaat aan de slag als wethouder wonen, wijken en welzijn, met bijzondere aandacht voor de herontwikkeling van Den Haag Zuidwest.

Waarschijnlijk neemt oud-raadslid Bülent Aydin de zetel van Balster over in de gemeenteraad. Bij het CDA kondigde fractievoorzitter Daniëlle Koster vorige week haar vertrek aan. Raadslid Kavish Partiman volgt haar op als fractievoorzitter, maakte de partij dinsdag bekend. Oud-raadslid Cees Pluimgraaff keer terug in de raadzaal als raadslid namens het CDA.

Standaardportret
Bekijk meer van