Afwezig raadslid wordt voortaan in portemonnee gepakt

Raadsleden die te vaak afwezig zijn, worden gekort op hun vergoeding. “Iedereen moet werken voor zijn geld, ook de raad.”

Door

Het presidium van de Haagse gemeenteraad heeft een voorstel uitgewerkt om de vergoeding voor het raadswerk te koppelen aan de aanwezigheid in de raadzaal. Raadsleden die meer dan een kwart van de raadsvergaderingen overslaan, gaan dat terugzien op hun bankrekening. Zij moeten maximaal 20 procent van hun vergoeding terugbetalen. Naast Enschede en Maastricht is Den Haag de enige van de grote gemeenten (meer dan honderdduizend inwoners) die dit doet. De regeling gaat vanaf volgend jaar in.

“Ik ben blij met het voorstel,” zegt Ralf Sluijs. Het raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos was de initiatiefnemer van de motie die de gemeenteraad in februari aannam om afwezige raadsleden in hun portemonnee te raken. Hij verwacht wel dat een enkel raadslid gekort zal worden op zijn vergoeding, al wil hij geen namen noemen. “Het is daarnaast een signaal naar de stad: iedereen moet werken voor zijn geld, ook de raad.” Haagse raadsleden ontvangen maandelijks zo’n 2500 euro voor hun werk.

Twee partijen

De regeling geldt alleen voor raadsvergaderingen, de momenten waarop de voltallige raad bijeenkomt om besluiten te nemen. Daarvan zijn er zo’n vijftien per jaar. Commissievergaderingen, waarin een deel van de raad samenkomt om op thema te debatteren, tellen niet mee. Daarvan vinden er jaarlijks bijna honderd plaats, werkbesprekingen en werkbezoeken niet meegerekend.

Begin dit jaar bleek uit een inventarisatie van deze krant dat partijen deze vergaderingen geregeld overslaan. Twee partijen, de Partij van de Eenheid en de PVV, waren in 2019 vaker niet dan wel aanwezig in de commissie.

 

Ik vind het eigenlijk te weinig, maar meer is wettelijk niet mogelijk
Ralf Sluijs, raadslid Hart voor Den Haag

 

Een raadslid dat wordt gekort, kan de kwestie voorleggen aan de rest. “Dat is realistisch,” zegt Sluijs. “Mensen kunnen ziek zijn, dat heb ik zelf ook meegemaakt.” Evenwel benadrukt Chris van der Helm, VVD-raadslid en voorzitter van het presidium, dat raadsleden die langere tijd afwezig zijn zich doorgaans laten vervangen.

“Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor een lid een vergadering niet kan bijwonen, zoals een sterfgeval in de naaste omgeving. Dan blijft de afwezigheid meestal beperkt tot één keer. Bij deze regeling gaat het om raadsleden die meerdere vergaderingen overslaan, soms zonder opgave van reden.”

Spookraadslid

In de praktijk is de financiële averij voor een zogenoemd ‘spookraadslid’ te overzien. Alleen als iemand álle vergaderingen ontbreekt, moet hij of zij de volle 20 procent terugbetalen (6000 euro). Zo bont maakt niemand het. Afhankelijk van het aantal gemiste vergaderingen wordt er geld ingehouden.

De gemeente verrekent dat bedrag met de maandelijkse vergoeding het jaar daarop. Wie één vergadering te veel mist, is het stadhuis ‘maar’ 1600 euro verschuldigd. “Het is inderdaad vrij zacht,” zegt Sluijs. “Ik vind het eigenlijk te weinig, maar meer is wettelijk niet mogelijk.”

Aanwezigheid raadsleden

Aanwezigheid bij raadsvergaderingen is van groot belang, stelt Van der Helm. “Debatteren en besluiten nemen doe je in gezamenlijkheid. Het kan dan steken als sommige raadsleden er vaak niet zijn. Dat holt het instrument uit. De vergaderingen zijn de momenten waarop je kleur bekent. Door te stemmen laat je de stem van je achterban horen.”

Wilt u meer lezen over de Haagse gemeenteraadspolitiek? Koop dan op donderdag DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van