Massaal verzet tegen hoge flat naast Scheveningse vuurtoren

De vergunning voor een complex met 82 appartementen in zes bouwlagen vlak naast de Scheveningse vuurtoren aan de Vuurtorenweg heeft geleid tot ‘ruim 3500 protesthandtekeningen en felle kritiek in de Haagse gemeenteraad’.

Door

Dat harde feit legde Jacob Bijl, woordvoerder van de Vrienden van Den Haag, vorige week donderdag op tafel tijdens een hoger beroep bij de Raad van State. “Wij vragen de Raad van State om die door het college verleende vergunning te vernietigen,” aldus Bijl.

En die vraag kwam ook van het Wijkoverleg Scheveningen Dorp. Volgens Bijl was er een compromis gesloten met projectontwikkelaar Kondor Wessels waarbij het plan werd teruggebracht tot vijf bouwlagen. Maar uiteindelijk besloot de ontwikkelaar dit compromis opzij te leggen.

“Een zakelijke keuze,” noemde de advocaat van Kondor Wessels het. Maar Jacob Bijl gaf een andere lezing. Hij stelde dat de ontwikkelaar geld van de gemeente wilde zien voor het afzien van een zesde bouwlaag. Dat ‘dreigement’ zorgde er volgens Bijl ook voor dat de gemeenteraad er uiteindelijk van afzag om het college aan te pakken. Ondanks de weerstand bij tien partijen in de gemeenteraad.

Vergunning

De gemeenteraad beslist over bestemmingsplannen en het college over vergunningen. Pas bij grote bouwprojecten moet het college met de raad overleggen en instemming vragen. Maar bij dit kleinere bouwproject was dat niet vereist. Toch heeft het college de gemeenteraad bij dit bouwplan betrokken, zei een woordvoerster van de gemeente. “De raadscommissie heeft ernaar gekeken. Die wordt altijd ingelicht vóór het verlenen van een vergunning.”

 

Het beeldbepalende karakter van de vuurtoren is weg met een gebouw dat half zo hoog is er vlak naast.
Bezwaarmakers

 

“Het college heeft zo veel mogelijk geprobeerd om de gemeenteraad te omzeilen,” stelde Bijl. De Raad van State moet nu beoordelen of het college inderdaad over de schreef is gegaan. Maar een van rechters van de Raad vroeg zich hardop af wat het college dan verkeerd heeft gedaan.

De huidige situatie. Foto: DHC/Luka Valkenburgh

Verder van de vuurtoren

De kritiek van de vele bezwaarmakers is vooral gericht op de aantasting van het cultuurhistorische beeld van de kust met de vuurtoren. De vuurtoren is een beschermd rijksmonument. Vlak daarnaast komt het 20 meter hoge appartementencomplex op de plek van het huidige kantoor van Rijkswaterstaat.

De woordvoerster van het college ziet hier geen probleem. De nieuwbouw komt verder van de vuurtoren dan het huidige gebouw. “Er komt meer ruimte om de vuurtoren heen. Dat is een aanvaardbaar bouwplan.” Maar de bezwaarmakers vinden dat het appartementencomplex veel te dominant wordt. “Het beeldbepalende karakter van de vuurtoren is weg met een gebouw dat half zo hoog is er vlak naast.”

Met de nu verleende vergunning is alleen toestemming gegeven om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Voor het bouwen zelf zal volgens de Raad nog een aparte vergunning moeten worden verleend. Ook daartegen kunnen de bezwaarmakers nog ageren.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal (DHC) bij een van de verkooppunten of neem een (proef)abonnement. Wilt u meer foto’s zien? Neem dan eens een kijkje op onze Instagram-pagina.

Standaardportret
Bekijk meer van