Bewoners Scheveningen boos over verdwijnen parkeerplaatsen

Bewoners van de Zeekant en de Gevers Deynootweg zien tot hun schrik in gemeentelijke plannen de ene na de andere parkeerplaats op straat verdwijnen. Ze zijn de dupe geworden van een ‘fout’, zeggen ze.

Door

De bewoners van Scheveningen-Bad zijn boos en teleurgesteld. Na lang touwtrekken met de gemeente over de bouw van de ‘Hommerson-garage’ bij de Noordboulevard staan ze met lege handen. In de buurt worden 137 parkeerplaatsen opgeheven, vooral aan de Zeekant. Dat is het straatje rond de Oranjeflats. Maar ook op de Gevers Deynootweg vervallen plekken. Dat leidt er volgens de bewoners toe dat de parkeerdruk op de weg en in de aangrenzende straten toeneemt.

“Ik weet dat ik op Scheveningen woon en dat dit naast veel voordelen ook  nadelen met zich meebrengt. Maar het zou toch wel fijn zijn als ik mijn auto nog enigszins in de buurt kwijt kan,” zegt Albert van der Zalm, voormalig fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad en bewoner van de Gevers Deynootweg; hij spreekt namens 39 omwonenden.

Sebastiaan van den Akker, bewoner van de Zeekant en lid van het overleg  Imago Noordboulevard, is het volledig met Van der Zalm eens. “Na anderhalf jaar in de rommel te hebben gezeten door verbouwing van Hommerson en de Noordboulevard worden wij nog verder benadeeld. Je kunt nog niet eens je auto parkeren voor je deur. Let wel, ik ben niet ontevreden over de huidige garage en boulevard. Maar wat ik niet fair vind, is dat ik door een rekenfout van de gemeente mijn auto niet meer fatsoenlijk kan parkeren. Ja, ik kan voor 3,40 euro per uur in de garage gaan staan.” Eerder was er sprake van 61 plaatsen. Die zijn intussen opgeheven. Maar eind september liet wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen) weten dat er nog eens 76 plekken dienen te verdwijnen.

Parkeerplaatsen opgeofferd

Het gedoe over de parkeerplaatsen is het gevolg van een ‘tussenuitspraak’ van de Raad van State in een bezwaarprocedure tegen het intussen bijna voltooide Hommersonplan (winkels plus garage). De Raad verwierp het bezwaar tegen het opheffen van de parkeerplaatsen, maar stelde wel vast dat de conclusie van de gemeente dat het bouwproject ‘geen nadelige milieugevolgen heeft’ niet in stand kan blijven.

 

Wat ik niet fair vind, is dat ik door een rekenfout van de gemeente mijn auto niet meer fatsoenlijk kan parkeren.
Sebastiaan van den Akker, bewoner van de Zeekant

 

De nieuwe garage zal namelijk flink wat extra autoverkeer gaan aantrekken. De Raad van State stelde de gemeente in de gelegenheid deze fout te herstellen. Volgens Van der Zalm worden om deze ‘rekenfout’ van de gemeente te compenseren nu extra parkeerplaatsen op straat opgeofferd.

“De indieners van het beroep, onder wie ik, kregen een telefoontje van de projectleider van de gemeente en de boodschap was eigenlijk dat het onze schuld was dat de gemeente niet langer ‘creatief’ kon zijn met parkeercijfers voor een bouwvergunning. Ze waren nu verplicht parkeerplaatsen op te heffen. Ik vind dat dat niet kan. Het voelt niet goed wanneer oorspronkelijk niet juiste cijfers naar willekeur kunnen worden gebruikt om bouwprojecten te faciliteren. En de rechtzoekende burger krijgt vervolgens te horen dat het eigenlijk allemaal zíjn schuld is.”

Tunnel

Van der Zalm en de zijnen hebben de gemeente er al eerder op gewezen dat de nieuwe garage, die vooralsnog alleen te bereiken is door richting Zwarte Pad te rijden en links af te slaan bij het Carlton Beach Hotel, voor veel extra verkeer zal zorgen op het laatste stuk van de Gevers Deynootweg. Zij noemen dat deel ‘de fuik’, omdat er in de zomer vaak files staan.

Dé oplossing, volgens Van der Zalm en de zijnen, is de bouw van een tunnel onder de Zwolsestraat direct richting garage. Aan dat plan wordt nog gewerkt. Van der Zalm: “De ongelijkvoerse kruising is de enige oplossing. Er zijn dan bijna geen gevolgen voor het milieu en onze parkeerplaatsen kunnen blijven. Maar ik vrees dat dit plan het niet zal halen door de stikstofcrisis en andere bezwaren. Het einde van het lied is dan dat wij extra verkeer voor de deur hebben én minder parkeerplaatsen. We worden bijna verdrongen uit onze eigen buurt.”

 

Het einde van het lied is dat wij extra verkeer voor de deur hebben én minder parkeerplaatsen.
Albert van der Zalm (bewoner van de Gevers Deynootweg)

 

Van der Zalm en Van den Akker hopen alsnog met wethouder Revis afspraken te kunnen maken. Een gedeeltelijke oplossing zou volgens hen kunnen zijn dat de overgebleven parkeerplaatsen op straat alleen mogen worden gebruikt door bewoners. Toeristen moeten dan gebruikmaken van de parkeergarages. Een woordvoerder van Revis laat weten dat de wethouder ‘uiteraard’ bereid tot overleg is. “Hij is vaak op Scheveningen en overlegt daar met allerlei bewoners en ondernemers en staat dus ook open voor gesprek met deze bewoners.”

Reactie Revis

Op vragen over de exacte gang van zaken rond de verdwijnende parkeerplaatsen wil Revis niet ingaan. Hij verwijst naar de korte brief hierover aan de gemeenteraad van 24 september. Daar staat in dat het opheffen van in totaal 137 plaatsen ‘overeenkomstig de eerder verleende vergunning’ is. De verwachte ‘parkeerdruk’ in de omgeving zou ‘onder de grenswaarde’ blijven.

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer weten over de krant Den Haag Centraal? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van