Onenigheid in Scheveningen over nieuwe tunnel

Het leek een breed gedragen oplossing, maar lang niet alle bewoners van Scheveningen-Noord zijn het eens met de bouw van een toegangstunnel voor de nieuwe Hommerson-garage aan de kust.

Door

De vernieuwing van de Noord-Boulevard is in volle gang, maar onder het duinzand rommelt het. Twistpunt is de ruim twee jaar geleden door de gemeente aan het bouwproject van initiatiefnemer Hommerson toegevoegde tunnel, ter ontsluiting van de daaronder gelegen nieuwe parkeergarage. De in- en uitrit komen te liggen aan het einde van de Zwolsetraat. Parkeerders passeren dan ondergronds de Gevers Deynootweg en bereiken de pal aan de kust gelegen garage met zevenhonderd plaatsen.

“De tunnel is overbodig, hij ondermijnt de waterkering en kan leiden tot verzakkingen van de gebouwen in de omgeving,” zegt Domien Rekers, bewoner van een van de Leonardo da Vinci-torens aan de Zwolsestraat. Samen met andere bewoners heeft hij een 51 pagina’s tellende ‘zienswijze’ opgesteld waarin alle denkbare argumenten tegen de tunnel worden opgesomd.

Daarin staat onder meer dat de tunnel niet kan volgens de normen van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat over de zeewering gaat. Wie zand weghaalt uit de kuststrook, moet dat elders weer terugbrengen en dat zou niet gebeuren. Rekers ziet de 10 miljoen euro kostende tunnel ook als overheidssteun aan Hommerson.

Overbodig

Een ander bezwaar is dat er geen verkeerskundige noodzaak zou zijn. Volgens Rekers en de zijnen worden de verkeersproblemen op de kruising van de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg veroorzaakt door de stroom auto’s naar de parkeerplaatsen bij het Zwarte Pad. Grote drukte zou zich maar op een beperkt aantal dagen voordoen.

 

We kunnen in de zomer nu al vaak onze huizen niet meer bereiken.
Albert van der Zalm (bewonder de 'fuik')

 

De garagetoegang die aan de andere kant komt te liggen, bij het Carlton Beach Hotel, zou geen extra verkeersproblemen veroorzaken en zou voldoende zijn. De tunnel zou dan overbodig zijn.

De visie van Rekers staat haaks op die van een groep bewoners van de Gevers Deynootweg. Zij noemen hun deel van de weg, tussen de Zwolsestraat en het Zwarte Pad, ‘de fuik’, gezien de files. Hun schrikbeeld is dat de tunnel er niet komt en dat de parkeerders via de Gevers Deynootweg naar de garage moeten rijden. ‘We kunnen in de zomer nu al vaak onze huizen niet meer bereiken,’ zei bewoner Albert van der Zalm hier eerder over in deze krant. Door de tunnel zou het verkeer richting de garage niet meer de Gevers Deynootweg op hoeven en daar dus geen extra drukte veroorzaken.

Bestookt

De verschillende partijen hebben elkaar het afgelopen jaar bestookt met stukken in de Scheveningsche Courant. Rekers laat het er in elk geval niet bij zitten.

Het tunnelplan is nog een ‘concept-voorontwerp’, maar als de gemeente het doorzet, overwegen ze naar de rechter te stappen. Van der Zalm en de zijnen hebben ook de rechter ingeschakeld om af te dwingen dat de gemeente iets doet aan de chaotische verkeerssituatie in de badplaats.

 

Ze halen die auto’s allemaal naar de kust. Dat moet niet.
Harrie van Mens (bewoner Scheveningen-Bad)

 

Hier hebben de verschillende visies toch iets gemeen, want ook in de Leonardo da Vinci-torens hebben ze bredere bezwaren tegen het gemeentelijke beleid.

Bewoner Harry van Mens, medestander van Rekers: “Ze halen die auto’s allemaal naar de kust. Dat moet niet. Je moet juist zorgen dat er niet zo ver kan worden doorgereden en dat mensen het openbaar vervoer pakken.”

Constructief

In een reactie laat de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen) weten dat er nog ‘goed en constructief overleg’ gaande is met Delfland over het aspect van de zeewering. Over de kosten wordt nog gesproken met Hommerson. ‘Dat gesprek voeren we aan tafel en daarom niet via de media,’ aldus de woordvoerder. Over de kans op verzakkingen zegt hij dat er onderzoek is gedaan. “Daaruit is gebleken dat de ongelijkvloerse kruising geen invloed heeft op de torens.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van