Madurodam mag uitbreiden

De Raad van State heeft het aangepaste bestemmingsplan voor de uitbreiding van Madurodam woensdag goedgekeurd. Daardoor kan de uitbreiding van het attractiepark definitief doorgaan.

Door

Met het plan worden de bouwmogelijkheden op het park met 4000 vierkante meter verruimd tot in totaal 12.500. Voor de uitbreiding moet een deel van de Scheveningse Bosjes die naast Madurodam liggen, worden gekapt. Omwonenden en de Haagse Bomenstichting maakten bezwaar tegen de uitbreiding. Maar al hun bezwaren zijn verworpen.

De Raad dwong de gemeenteraad vorig jaar wel om het bestemmingsplan aan te passen. De vrees van de bezwaarmakers over een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in de omgeving vond de Raad terecht. Andere bezwaren, zoals de noodzaak van de uitbreiding, aantasting van de Scheveningse Bosjes en geluidsoverlast, werden door de Raad verworpen. De gemeenteraad kreeg twintig weken de tijd om de regels voor parkeren in het bestemmingsplan te verbeteren.

Ook het maximum aantal bezoekers na de uitbreiding was in het bestemmingsplan niet vastgelegd. De verwachting en de bedoeling van de uitbreiding is juist dat dit aantal bezoekers gaat toenemen.

Herstelplan Madurodam

De gemeenteraad heeft het maximaal aantal bezoekers van 8000 per dag nu alsnog in het bestemmingsplan vastgelegd. Daarmee is volgens de Raad ook gewaarborgd dat er voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers beschikbaar zijn. Dat is onderbouwd met berekeningen in een aanvullend parkeeronderzoek.

Het aangepaste plan werd ook aangevochten door de bezwaarmakers. Dit omdat ze vinden dat een maximum aantal van 8000 bezoekers niet realistisch is. Dat is volgens hen ook niet handhaafbaar. Maar volgens de Raad is dat wel het geval. Madurodam kan bezoekers gefaseerd binnenlaten. Daarmee kan Madurodam goed in de hand houden dat het maximumaantal niet wordt overschreden.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van