Ergernis over Binnenhof-renovatie neemt toe

De gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf liggen met elkaar overhoop over de renovatie van het Binnenhof. ‘Het verkeerslicht staat op oranje.’

Door

Er zijn conflicten ontstaan over het plan voor een grote, verdiept aan te leggen publieksentree op de Hofplaats en over de schadevergoeding voor ondernemers die nadeel ondervinden van de werkzaamheden. Dat blijkt uit een recente rapportage van wethouder Saskia Bruines (D66, economie). Uit de toon van het stuk spreekt ergernis. ‘Aan het Rijksvastgoedbedrijf is het signaal afgegeven dat op verschillende aspecten eerst duidelijkheid moet komen, voordat de stap gemaakt kan worden naar een Definitief Ontwerp voor een publieksentree,’ schrijft Bruines. Voor de vereiste gemeentelijke medewerking staat het verkeerslicht ‘op oranje’.

De ergernis op het stadhuis is groot. Aanvankelijk zat de verdiepte publieksentree van de Tweede Kamer, op gemeentelijke grond, helemaal niet in de plannen. Vorig jaar dook de ‘kuil’ op de Hofplaats ineens op. Het zou de enige manier zijn om de veiligheid van bezoekersstromen en het parlement te garanderen. Maar hier is wel de medewerking van de gemeente als grondeigenaar en beheerder van de openbare ruimte vereist. En het stadhuis zit nog met tal van vragen. Kunnen de bomen blijven (niet allemaal, blijkt uit een schets)? Levert de entree geen gevaarlijke situaties op bij drukte en demonstraties? En hoe zit het met de inspraak van omwonenden en belanghebbenden? Het eerste slachtoffer is gevallen: de boerenmarkt. Die is verplaatst naar het Lange Voorhout en moet daar waarschijnlijk blijven.

De omstreden ‘kuil’ op de Hofplaats. | Beeld: RVB

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij is duidelijk over de ontstane situatie. “We trappen als gemeente nu terecht op de rem. Het gaat hier om een flinke aantasting van de openbare ruimte. Plein wordt gat, zeg maar. Het Rijksvastgoedbedrijf kan dit niet zomaar even regelen.” Ralf Sluis van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is het hiermee eens. “Er gebeuren dingen die niet zijn afgesproken en er zijn veel te veel losse eindjes.”

Schadevergoeding onduidelijk 

Een ander ‘los eindje’ is de regeling van de schadevergoeding. Deze krant berichtte daar ruim een halfjaar geleden over. Bruines zei toen dat ‘de bal bij het ministerie’ lag (het Rijksvastgoedbedrijf valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken). Dat ligt hij nog steeds. Bruines heeft het nu over ‘zorgpunten’. Zo is er nog steeds geen toezegging van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat de staat de eventueel toegekende schadevergoedingen voor zijn rekening neemt. Daarnaast is er een juridisch verschil van mening. Het RVB houdt vol dat een ondernemer niet naar de bestuursrechter kan. De schadekwesties zouden alleen door een normale rechter mogen worden behandeld. In december bevestigde toenmalig staatssecretaris Raymond Knops (CDA, Binnenlandse Zaken) dat nog eens in een Kamerbrief. Omdat de Kamer dat wil, zal het RVB wel voorzien in een ‘schadeprotocol’.

Na de Middenpoort kun je niet meer verder. Foto: DHC/Anniek Molle

Maar Bruines vraagt zich nog steeds af of de rechtspositie van de ondernemers zo wel ‘voldoende gewaarborgd’ is. Ralf Sluis vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat deze kwestie nog niet is geregeld. “Als we niet oppassen, vissen we straks achter het net. Er is al becijferd dat de Binnenhof-afsluiting tot een economische schade leidt van 38 miljoen euro per jaar. Daar moeten we ons op voorbereiden. Maar ik heb het idee dat het college van B en W niet met de vuist op tafel durft te slaan.”

Geen kantoor bij Catshuis

Er is nog een andere reden dat de relatie tussen de gemeente en het RVB is verslechterd. De gemeenteraad blokkeerde vorig jaar de bouw van een tijdelijk kantoor voor het ministerie van Algemeen Zaken (AZ) in de tuin van het Catshuis. Een absurd plan, vonden politiek en betrokken wijkverenigingen, want het rijk heeft kantoorruimte genoeg. Het RVB had kunnen proberen via de bestuursrechter zijn zin te krijgen, maar dat zou zo veel tijd in beslag nemen, dat de toch al vertraagde renovatie nog verder in het slop zou raken. In haar rapportage merkt Bruines hierover fijntjes op dat er ‘leerpunten’ in het proces zijn. Tim de Boer van de HSP vertaalt het zo: “Dit is onze stad en die is geen speeltuin voor het Rijksvastgoedbedrijf.” AZ verhuist nu naar de Bezuidenhoutseweg.

Het RVB zegt in een reactie met alle partijen in overleg te zijn en verwijst naar de Kamerbrief van Knops over onder meer het schadeprotocol. Over de omstreden publieksentree zegt een woordvoerder: “Met omwonenden, ondernemers, diverse belangenorganisaties en de gemeente Den Haag vindt overleg plaats. Ook de komende maanden staan nog overleggen gepland. De plannen zijn nog niet definitief en de aanvraag voor een vergunning is nog niet ingediend.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van