Haagse VvE’s staan machteloos tegen ongewenste kamerverhuur

Haagse flatbewoners staan vaak machteloos tegen de overlast van kamerverhuur door buren. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vechten het soms tot aan de rechter uit.

Door

In onder meer Leyenburg en Kortenbos voeren VvE’s op dit moment bezwaarprocedures tegen kamerverhuur in hun flatgebouw of appartementencomplex. De gemeente heeft daarvoor de vergunningen verstrekt. Hun kans van slagen is klein, omdat de gemeente de huisregels van VvE’s niet meeweegt in haar oordeel. De verenigingen worden in het vergunningsproces zelfs niet geïnformeerd of geraadpleegd, klagen zij. Vorig jaar zijn tegen 29 vergunningen bezwaren ingediend, meldt de gemeente desgevraagd.

Al jaren trekken bewonersorganisaties aan de bel over ‘verkamering’. Hierbij wordt een appartement gebruikt voor (vaak commerciële) kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten. Zij delen dan keuken, woonkamer en sanitair. In een wijk als Leyenburg, waar de afgelopen jaren tientallen woningen werden verkamerd, zijn de klachten welbekend: geluidsoverlast, parkeerdrukte en een afname van de sociale cohesie in de buurt.

Ongewenste kamerverhuur

Bewoners hebben dikwijls geen poot om op te staan bij ongewenste kamerverhuur in hun wooncomplex. Dit komt door hiaten in hun splitsingsakte, zeg maar het moederdocument van een VvE. Alleen als die splitsingsakte kamerverhuur verbiedt, kunnen zij een verhuurder dwarszitten. “Als daarvan geen sprake is, kan de VvE juridisch weinig tegen kamerverhuur beginnen,” zegt advocaat Roy Besselink uit Arnhem. Veel VvE’s werken met standaardakten, die geen gewag maken van kamerverhuur. Het aanpassen van zo’n splitsingsakte is een dure en bewerkelijke aangelegenheid.

 

Zelfs als kamerverhuur volgens de betrokken VvE verboden is, verstrekt de gemeente een vergunning

 

In Den Haag geldt een vergunningplicht voor kamerverhuur vanaf (nu nog) vier bewoners. Sinds de zomer krijgt men geen vergunning meer in de Schilderswijk, Transvaal, Regentes-Valkenbos, Laak en Rustenburg-Oostbroek. Verder legt de gemeente vastgoedbeleggers weinig in de weg. Zelfs als kamerverhuur volgens de splitsingsakte van de betrokken VvE verboden is, wordt een vergunning verstrekt. De gemeente volstaat met de mededeling aan de kamerverhuurder dat hij ‘mogelijk toestemming van de VvE’ nodig heeft.

“Het is absurd dat de gemeente een vergunning verleent en vervolgens waarschuwt: let op, mogelijk staat de VvE het niet toe,” stelt de Haagse advocate Annemarie Wiesmeier-van der Brugge. “Bij vergunningen heeft de gemeente rekening te houden met belanghebbenden. Het lijkt mij logischer dat de aanvrager moet aantonen dat hij overleg heeft gehad met de VvE.” Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is het daarmee eens. “Dit is de omgekeerde wereld.” Nu vechten verhuurders en VvE’s het onderling uit, soms tot aan de rechter. Dat is wrang, stelt Wiesmeier. “De overheid vindt dat er minder moet worden geprocedeerd, maar houdt zelf dit soort onnodige procedures in stand.”

Strenger beleid

Het stadhuis is inmiddels doordrongen van de schaduwzijden van deze praktijk. De regels worden strenger, belooft het vernieuwde stadsbestuur. Zo gaat de vergunningplicht voor kamerverhuur al gelden vanaf drie personen (in plaats van de huidige vier). Ook wil het college een vergunning in het leven roepen voor kamerverhuurders, om zo malafide huisjesmelkers te kunnen weren.

 

Splitsing en verkamering zetten de leefbaarheid in sommige wijken onder druk
Martijn Balster, wethouder wonen

 

“Het is hard nodig dat wij hier werk van maken,” zegt wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen). “Splitsing en verkamering zetten de leefbaarheid in sommige wijken onder druk. Tegelijk is er een enorm tekort aan betaalbare woningen.” Het gebrek aan studentenkamers stelt de gemeente voor dilemma’s. Naar verwachting komt de wethouder vóór het zomerreces met voorstellen voor nieuw beleid.

Het verhuren van kamers is in trek bij vastgoedbeleggers, zeker nu de gemeente woningsplitsing aan banden heeft gelegd en middeldure huurwoningen beschermt met de huisvestingsvergunning. De grote studentensteden hebben de afgelopen jaren al stappen ondernomen tegen buitensporige verkamering. Den Haag nog niet. “Amsterdam en Leiden hebben beleggers de pas afgesneden,” zegt advocate Wiesmeier. “Investeerders uit andere steden zien dat hier een markt is.”

In Den Haag Centraal staat deze week een groot achtergrondverhaal over de strijd van VvE’s tegen verkamering. Interesse? Hier vindt u de verkooppunten van onze krant. Wilt u meer weten over Den Haag Centraal? Kijk dan voor een (proef)abonnement of meldt u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Standaardportret
Bekijk meer van