Blijft wonen op de Grotiusplaats ‘betaalbaar’?

Een overspannen Haagse woningmarkt maakt dat er zorgen zijn over de te bouwen torens op de Grotiusplaats. Hoelang zijn de broodnodige appartementen nog ‘betaalbaar’?

Door

De woningnood is hoog. Dus dat er twee hoge woontorens vlak naast het Centraal Station op de Grotiusplaats worden gebouwd, is volgens veel partijen in de Haagse gemeenteraad goed nieuws. Het past ook binnen een aantal voornemens van het stadsbestuur: verdichten rondom OV-knooppunten en bouwen zonder parkeernorm.

Bovendien is dit project het eerste waarbij een particuliere projectontwikkelaar sociale huurwoningen (onder 710 euro per maand) realiseert. Goed nieuws, volgens met name de VVD, omdat dit bewijst dat er wel degelijk een ‘businesscase’ is voor het realiseren van goedkope huur in hoogbouw. Linkse partijen vinden alleen dat er te weinig betaalbare woningen komen.

Duurder

Maar er is nog meer zorg over de beloofde ‘middeldure’ huurwoningen (tussen 700 en 900 euro). Ze komen er, maar de vraag waar een meerderheid van de gemeenteraad mee zit, is hoe kan worden gegarandeerd dat de appartementen niet binnen de kortste keren vele malen duurder worden. Zeker omdat de vraag zo hoog is.

 

We moeten onszelf wel serieus nemen
Boudewijn Revis

 

Halverwege 2017 besloot de gemeenteraad unaniem dat het stadsbestuur zich niet alleen zou inzetten voor méér middeldure huur in de stad, maar dat ook zou worden gegarandeerd dat die woningen de komende ‘decennia’ ook middelduur blijven. Probleem: de contracten over de Grotiusplaats zijn daarvoor al gesloten.

Tóch wil een meerderheid van de raad de handdoek nog niet in de ring gooien. Met een motie gaven onder meer de ChristenUnie, D66 en de PvdA wethouder Boudewijn Revis (VVD, wonen) de opdracht om met projectontwikkelaar Provast in gesprek te gaan. Hij moet kijken of er nog mogelijkheden zijn. “Met álle mogelijkheden die het college nog heeft. Dus ook de mooie, dwingende, blauwe ogen van de wethouder,” zei Pieter Grinwis (CU/SGP).

Valse hoop

Revis was geamuseerd, maar wilde beslist niet terug naar Provast. “Daarmee schept u valse hoop. Het heeft geen zin. We moeten onszelf wel serieus nemen. De afspraken zijn gemaakt en ik wil geen onbetrouwbare partner zijn.” Hier waren velen het niet mee eens.

Martijn Balster (PvdA): “Het wordt de komende jaren niet makkelijker om betaalbaar te bouwen. Het hangt van ú af. U moet het afdwingen.” D66’er Daniël Scheper kon best begrijpen dat de wethouder de spelregels niet tijdens de wedstrijd wilde veranderen. En toch: “U heeft meer middelen dan alleen uw blauwe ogen.” Scheper wees erop dat de ontwikkelaar vast nog méér van plan is in de stad. Om goede wil te kweken aan beiden kanten, zou er misschien toch nog wat mogelijk zijn.

De wethouder gaat nu in gesprek, maar blijft erbij: het is nu te laat, afspraak is afspraak. Hij gaf wel de opening om afspraken over middeldure huur vast te leggen in de aankomende woonagenda. Het college heeft als ambitie dat naast 30 procent sociale huur ook 20 procent middeldure huur moet worden gerealiseerd. Revis’ partijgenoot en raadslid Jan Pronk benadrukt daarbij dat het niet de bedoeling is dit bij élk afzonderlijk project vast te leggen. “Het moet over vier jaar over de hele stad aan dat percentage voldoen. En dan ook meerjarig.”

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van