Regentes-Valkenbos eist verbod op woningsplitsing

Een verbod op woningsplitsing en een verbod op kamerverhuur door commerciële bedrijven in Regentes-Valkenbos. Dat eist de bewonersgroep Mafuganova van de gemeente. Maar die wil dat niet vastleggen in het nieuwe bestemminsplan en daarom troffen de partijen elkaar bij de Raad van State.

Door

Door Adrie van der Wel

De bewonersgroep – de naam bestaat uit afkortingen van straatnamen – maakt zich druk over de verloedering van de wijk, bleek maandag op de zitting. De splitsing van woningen en de omzetting naar kamerverhuur is volgens hen de laatste jaren enorm toegenomen en de gemeente zou daar onvoldoende toezicht op hebben gehouden. De gemeente zou ook nauwelijks weet hebben van de vele illegale situaties in de wijk. Het nieuwe bestemmingsplan doet daar te weinig aan, volgens de bewoners.

De gemeente erkent wel dat er veel is misgegaan in de wijk. “Maar illegale woningsplitsingen uit het verleden zijn lastig aan te pakken,” werd op de zitting naar voren gebracht. Wel is er intussen nieuw beleid dat het opsplitsen van huizen moet tegengaan. Maar dat is er pas gekomen toen het nieuwe bestemmingsplan al klaar was. Daarom is het daarin niet opgenomen. Tot groot verdriet van de bewonersgroep.

Parkeerplaatsen
Volgens de gemeente hoeft de buurt niet te vrezen voor veel nieuwe woningsplitsingen, dankzij een koppeling met de ‘parkeerdruk’. Woningen splitsen in de wijk kan alleen nog door afwijking van het bestemmingsplan, maar dat gebeurt niet als er een tekort is aan  parkeerplaatsen. En dat is het geval in een groot deel van het Regentesse- en Valkenboskwartier.

Daarnaast gelden nog andere eisen, waaronder bescherming van de leefbaarheid in de omgeving. De bewoners vinden dit allemaal te vaag.

De gemeente had volgens hen ook in het bestemmingsplan de commerciële kamerverhuur door bedrijven kunnen verbieden. Dat is niet gebeurd, want de kamerverhuur zou worden geregeld in de ‘Huisvestingsverordening’. Maar die verordening bevat geen verbod op kamerverhuur voor vastgoedexploitanten. De verordening staat toe dat per woning aan maximaal drie personen kamers worden verhuurd. Bij verhuur aan meer personen is een vergunning vereist. Die kan worden geweigerd als de leefbaarheid in de wijk wordt bedreigd of als de woning in een kwetsbare wijk zoals Regentes-Valkenbos ligt. De bewonersgroep heeft er geen vertrouwen in dat dit beleid werkt.

De uitspraak volgt over zes weken.

De bellen bij voordeuren in Regentes-Valkenbos maken duidelijk dat in vele huizen de kamers afzonderlijk worden verhuurd. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot  

Wilt u een abonnement op DHC? Klik dan hier.  

Standaardportret
Bekijk meer van