Gemeenteraad tegen fastfood weren uit winkelstraten

Het plan van de gemeente Den Haag om fastfoodzaken te weren uit winkelstraten, heeft het niet gehaald. In het raadsdebat was geen ruimte om te praten over de aanpak. “Je was alleen voor of tegen betutteling.”

Door

“Wat ons betreft gaat dit betuttelvoorstel als de bliksem richting de gft-bak,” zei Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs tijdens het debat over het plan om fastfoodzaken te gaan weren uit winkelstraten. Twee jaar geleden nam de raad een motie aan om te onderzoeken wat er te doen is aan de wildgroei van fastfoodaanbieders, vanuit twee ideeën: de gezondheid van bewoners en de eenzijdigheid van de winkelstraten. Het idee van het college is om een aparte horecacategorie in het leven te roepen voor fastfood waarmee de gemeente via bestemmingsplannen zaken kan verbieden in bepaalde gebieden van de stad. Dit gebeurt al in Amsterdam en in Utrecht. Het verschil is dat het Haagse plan zich alleen richt op winkelgebieden. Volgens sommige partijen, zoals Denk, is dit het ‘misbruiken van ruimtelijke kaders’.

Fastfood

In deze krant stond op 7 september een onderzoek vanuit The Investigative Desk waarin bovendien werd gewaarschuwd dat hierdoor juist een ‘waterbedeffect’ kan ontstaan, waardoor de  zaken die fastfood aanbieden juist richting kwetsbare wijken worden geduwd. Van de negentien vestigingen van McDonald’s, Burger King, KFC en Domino’s Pizza die Den Haag rijk is, zitten er nu al zeven buiten een winkelgebied. De SP en CU/SGP dienden daartoe een motie in om na een jaar te evalueren of de trek naar kwetsbare wijken werkelijkheid zou worden en zo ja, de aanpak te heroverwegen.

Risico

Lang bleef het spannend of het voorstel het zou halen. Na het debat op 5 oktober staakten de stemmen op zowel de motie als het voorstel, een week later haalden beide geen meerderheid. Lesley Arp (SP) stemde tegen, omdat haar motie het niet haalde: “Ik vond het risico te groot. Ik kan me goed voorstellen dat ondernemers zich bij een verbod in winkelstraten gaan richten op wijken als Laak waar binnenkort ook veel meer mensen komen wonen.”

Arp vindt het zonde dat het plan het niet haalde. “Ik had het graag gehad over de vraag hoe je dit nu zorgvuldig doet. Mijn zorgen zaten echt op de uitvoering en eventuele onbedoelde effecten. Maar het debat leende zich er niet voor. Je was alleen maar voor of tegen betutteling.”

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Volksgezondheid) werkt aan een wet die gemeenten meer mogelijkheden biedt om de groei van het aantal fastfoodrestaurants aan banden te leggen. Maar in het artikel in deze krant zei hij ook: ‘Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat de wet klaar is.’ Van Ooijen zou juist graag zien dat gemeenten zelf initiatief nemen. Dat is nu in Den Haag van de baan.

 

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van