Gemeente drukt woontorens Moerwijk door na verloren rechtszaak

Ondanks een negatief oordeel van de Raad van State zet de gemeente het grote woningbouwproject naast station Moerwijk door. Het college van B en W zal in allerijl een aangepast plan naar de gemeenteraad sturen.

Door

Tot grote verbazing van de gemeente en de projectontwikkelaar stak de hoogste bestuursrechter vorige maand een spaak in het wiel van het nieuwbouwproject aan de Assumburgweg. Enkele omwonenden en onderhuurders van bedrijfsverzamelgebouw de Kazerne hadden het bestemmingsplan aangevochten. Ze kregen op alle punten ongelijk, behalve op een van hun bezwaren: dat het project waarschijnlijk leidt tot parkeeroverlast. De gemeente heeft onvoldoende uitgelegd waarom dat niet het geval zou zijn, oordeelde de rechter.

Door de uitspraak loopt het bouwproject minstens een half jaar vertraging op, schrijft wethouder Martijn Balster aan de gemeenteraad. Ook zal het duurder uitvallen, vanwege oplopende bouwprijzen, en komt de rijkssubsidie in gevaar. De wethouder hoopt de schade te beperken ‘door de voorbereidende werkzaamheden te continueren’.

‘Onterechte aannames’

Want dat is de andere boodschap van zijn brief: de gemeente zet het plan ongewijzigd door. Volgens Balster rammelt de uitspraak van de Raad van State. De rechter doet ‘onterechte aannames’ en heeft een en ander ‘verkeerd geïnterpreteerd’. Ook berichtgeving in de media dat er zou zijn ‘gesjoemeld’ met parkeercijfers (volgens de rechter heeft de gemeente ten onrechte de parkeereis twee keer afgezwakt met hetzelfde argument, namelijk ‘dubbelparkeren’) doet de wethouder af als ‘pertinent onjuist’. Hij geeft slechts toe dat het ‘achteraf gezien duidelijker geformuleerd had kunnen worden’.

 

De gemeente denkt te kunnen volstaan met 205 nieuwe parkeerplaatsen

 

Anderhalf jaar geleden stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor Levels. Nu de rechter dat besluit van tafel heeft geveegd, wil het college zo snel mogelijk een aangepaste versie door de raad loodsen. Het nieuwe bestemmingsplan zal na het zomerreces (tot 22 augustus) ter inzage worden gelegd. Daarna volgt een nieuw raadsvoorstel.

Station Moerwijk

Pal naast station Moerwijk willen ontwikkelaar Stebru en corporatie Vestia een complex van 540 woningen en 4500 vierkante meter gebruiksruimte bouwen. Het project ligt al dertien jaar op de tekentafel en moet een belangrijke pijler worden voor de facelift van Zuidwest. Het omvangrijke complex telt drie torens van 40, 70 en 100 meter hoog.

Voor al die aanstaande bewoners meent de gemeente te kunnen volstaan met 205 nieuwe parkeerplaatsen. Ze wijst op de nabijheid van een treinstation, de aanwezigheid van deelauto’s, het relatief kleine autobezit en de lage parkeerdruk in Moerwijk. De voorzieningenrechter keurde deze redenering eerder goed, maar volgens de Raad van State is de parkeereis ‘niet op juiste of navolgbare uitgangspunten gebaseerd’.

De motivatie van de gemeente deugt wel, vindt de gemeente zelf. Met een aangepast bestemmingsplan hoopt Balster dit najaar de afwijzing van de rechter te trotseren.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van