Rechter zet komst woontorens in Moerwijk op losse schroeven

De Raad van State heeft het tapijt onder een groot woningbouwproject in Moerwijk vandaan getrokken. De gemeente is uitgegaan van te weinig parkeerplaatsen, oordeelt de rechter.

Door

Pal naast station Moerwijk willen ontwikkelaar Stebru en corporatie Vestia een complex bouwen van zo’n 540 woningen en 4.500 vierkante meter ruimte voor bedrijven, leer-werkplekken en zorgvoorzieningen. Het project, dat al sinds 2009 op de tekentafel van de gemeente ligt, moest het startschot worden van de transformatie van Moerwijk. Op de bouwlocatie staan nu nog een portiekflat en een voormalige brandweerkazerne die dienstdoet als bedrijfsverzamelgebouw. Zij zouden plaatsmaken voor een gemengd complex met drie torens van 40, 70 en 100 meter hoog.

In december 2020 stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan. Maar onverwachts zette de Raad van State vorige week het project op losse schroeven. De hoogste bestuursrechter heeft het raadsbesluit vernietigd, omdat de motivering rammelt.

 

De parkeernorm is niet op juiste of navolgbare uitgangspunten gebaseerd
Raad van State in uitspraak

 

Enkele omwonenden en onderhuurders van de Kazerne, zoals het bedrijfsverzamelgebouw heet, hadden het bestemmingsplan aangevochten. Hoewel de rechter bijna alle bezwaren afwees, gaf hij de bezwaarmakers op één punt gelijk: het bouwplan leidt waarschijnlijk tot parkeeroverlast.

Parkeerbehoefte

In de ogen van de gemeente valt de parkeerbehoefte reuze mee. Waar dit project normaliter een vraag zou creëren naar 573 parkeerplaatsen kan men hier met veel minder uit, was het idee. De gemeente voert de nabijheid van een treinstation, deelauto’s en het beperkte autobezit in Moerwijk aan als redenen voor haar lage verwachting. Een rapport had zo de behoefte omlaag geredeneerd tot 204 parkeerplaatsen.

In die rekensom is de gemeente te scheutig geweest met het ‘dubbelgebruik’ van parkeerplaatsen, stelt de rechter. Tot tweemaal toe is de parkeereis om die reden verder afgezwakt en dat had niet gemogen. De parkeereis, oordeelt de Raad van State, is ‘niet op juiste of navolgbare uitgangspunten gebaseerd’.

Daarbij heeft de gemeente de parkeerdruk in Moerwijk-Oost onderschat. Het bestemmingsplan gaat uit van 64 procent, terwijl onderzoek had uitgewezen dat in werkelijkheid 89 procent van de parkeerplekken wordt benut. Dat nieuwe bewoners geen parkeervergunning zullen krijgen, zoals de gemeente verzekert, vindt de rechter een loze belofte. Immers, in Moerwijk-Oost is geen betaald parkeren.

Verrast

De gemeente en de projectontwikkelaar zijn overvallen door de uitspraak. Ze beraden zich op de gevolgen. “We zijn compleet verrast en teleurgesteld,” zegt Vincent van Valen, ontwikkelaar bij Stebru. “We bestuderen de mogelijkheden om dit project alsnog gedragen te krijgen.” Met een klimaatadaptief ontwerp, ruimte voor bedrijvigheid en woningen overwegend in het sociale- en middensegment kan het project volgens Stebru ‘een flinke bijdrage’ leveren aan de wijk en de woningbouwopgave. “Wij hopen om die reden tot een passende oplossing te komen.”

Ook de gemeente brengt de opties in kaart. “Wij zijn van mening dat met een goede onderbouwing het plan passend is,” aldus een woordvoerder.

Ondanks de uitspraak kan bij bedrijfsverzamelgebouw de Kazerne de vlag niet uit. “Wij vinden het triest dat het gebouw gesloopt wordt,” zegt beheerder Bert de Bruin, die heeft gesproken op de zitting van de Raad van State. De gemeente had de brandweerkazerne al eerder willen ontruimen, maar besloot dat uit te stellen tot augustus.

Het vonnis verandert daar niets aan, want de Kazerne ziet zich genoodzaakt te stoppen vanwege hoge energielasten. In de wintermaanden was De Bruin meer dan vijf keer zoveel kwijt als normaal. “Dat kunnen wij en de ondernemers niet blijven betalen. We hebben veertig huurders, die komen allemaal op straat te staan.”

Standaardportret
Bekijk meer van