Betwiste warmteleiding krijgt aftakking naar Leiden

Warmtelinq, de veelbesproken warmteleiding uit Rotterdam, krijgt een aftakking naar Leiden. Volgens klimaatminister Rob Jetten een cruciale stap, maar het Haagse stadsbestuur vreest voor het aardwarmteproject in Ypenburg.

Door

Maandag tekenden minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie), de provincie en Gasunie een convenant om het warmtenetwerk uit te breiden naar Leiden. Met deze Warmtelinq, die restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie gaat vervoeren naar Zuid-Hollandse gemeenten, kunnen zo’n 120.000 huishoudens van het gas af.

“We laten het potentieel van de haven niet onbenut,” sprak gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) namens de provincie. Eerdere pogingen om een deel van deze warmte naar Leiden te transporteren, liepen spaak. “De afgelopen jaren hebben we honderden keren gedacht dat het niet ging lukken, maar de aanhouder wint,” zei projectdirecteur Guido Custers bij de bijeenkomst in New Babylon.

Weergave van Warmtelinq en de aftakking naar Leiden.

Betwist

Terwijl Den Haag de aanleg van de hoofdtransportleiding (tussen Vlaardingen en Den Haag) nog betwist bij de Raad van State, krijgt de Leidse aftakking al vorm. Het ministerie en de provincie trekken ruim honderd miljoen euro subsidie uit voor de nieuwe leiding, die in 2027 operationeel moet zijn. Energiebedrijf Vattenfall zal de warmte aan Leidse huishoudens leveren. In Den Haag, waar het hoofdtraject van Warmtelinq uitkomt, gaat Eneco dat doen.

 

Warmtelinq is cruciaal om deze transitie op gang te brengen in Zuid-Holland
Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie

 

“We staan voor een enorme uitdaging,” zei minister Jetten. “Er gebeurt veel op het gebied van duurzame energie, maar de warmtetransitie is het ingrijpendst.” Die vereist veranderingen bij mensen thuis en in hun directe leefomgeving, schetste hij. “Warmtelinq is cruciaal om deze transitie in Zuid-Holland op gang te brengen.”

Aardwarmte

Tegenover het enthousiasme in New Babylon staan gefronste wenkbrauwen op het Spui. Het Haagse stadsbestuur vreest dat het project de komst van een aardwarmtecentrale in Ypenburg ‘mogelijk verdringt’.

In de Vinexwijk zijn tienduizend woningen aangesloten op een gasgestookt warmtenet van Eneco. Het plan is om die huizen te verwarmen met een lokaal, duurzaam alternatief: geothermie. De aardwarmteput moet in de oksel van het Prins Clausplein komen.

Warmteleiding

Alleen is het waarschijnlijk dat Warmtelinq óók wordt aangesloten op het Ypenburgse net. De gemeente betwijfelt of het aardwarmteproject die concurrentie aankan. ‘Warmtelinq Rijswijk-Leiden mag deze ontwikkeling niet schaden, laat staan onmogelijk maken,’ schreef het stadsbestuur vorige week aan de provincie.

 

Wij gaan ervan uit dat beide warmtebronnen nodig zijn
Eugène van Hooft, Hernieuwbare Warmte Ypenburg

 

“Het is en-en,” verzekert gedeputeerde Baljeu desgevraagd. “Warmtelinq is een open net waarop meerdere warmtebronnen kunnen worden aangesloten. Met de provincie stimuleren we ook geothermie.”

Zo staat bewonersorganisatie Hernieuwbare Warmte Ypenburg er ook in. “Wij gaan ervan uit dat beide warmtebronnen nodig zijn,” zegt bestuurslid Eugène van Hooft. Hij wijst erop dat zowel Warmtelinq als de aardwarmtecentrale onvoldoende capaciteit heeft om heel Ypenburg te verwarmen.

Diepe putten

De gemeente verwacht veel van geothermie, waarbij warm water wordt opgepompt uit honderden meters diepe putten. De eerste centrale, gelegen aan de Leyweg, is sinds kort in gebruik en bedient woningen en bedrijven in Zuidwest. Vorige week wees het college van B en W nog vier locaties aan: Ypenburg, de Energiecentrale en twee plekken in de Binckhorst.

Minister Jetten en gedeputeerde Baljeu overhandigen een symbolische sleutel. (Barbra Verbij)

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van