Warmteleiding uit Rotterdam gaat door, ondanks Haagse weerzin

Gasunie heeft besloten te investeren in een warmteleiding tussen de Rotterdamse petroleumhaven en Den Haag. Vorige maand keurde de provincie de aanleg van de omstreden pijp al goed.

Door

Warmtelinq, zoals het project heet, moet overtollige restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie naar zes gemeenten vervoeren, waaronder Den Haag. Die warmte wordt nu in de Maas geloosd. Volgens Gasunie kunnen 120.000 woningen en gebouwen ermee worden verwarmd, en dus van het gas af.

Het investeringsbesluit hing al maanden in de lucht, maar werd telkens uitgesteld. Maandag maakten Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de warmteleiding er komt. Naast de honderden miljoenen die Gasunie – een staatsbedrijf – investeert, springt de rijksoverheid bij met tientallen miljoenen.

 

Veel raadsleden vinden de warmteleiding geen duurzame oplossing

 

‘Het gebruik van duurzame restwarmte betekent een forse besparing van aardgas,’ zegt bestuurslid Ulco Vermeulen in een persbericht. ‘Dat past binnen de ambitie van Gasunie om nieuwe vormen van energie aan te boren.’

Weinig geliefd

Warmtelinq wordt een ‘open’ netwerk, waarop in principe meerdere warmteaanbieders zich kunnen aansluiten. In realiteit hangt het project af van de welwillendheid van Eneco, sinds kort eigendom van het Japanse Mitsubishi. Met de energiereus is nu een transportovereenkomst gesloten om warmte te leveren aan Haags huizen en gebouwen via het bestaande stadsnetwerk.

In Den Haag is de warmtepijp weinig geliefd. Veel gemeenteraadsleden vinden het geen duurzame oplossing en vrezen dat lokale energiebronnen, zoals geothermie of oppervlaktewater, uit de markt worden gedrukt. Ook de ingrijpende aanleg van de 70 centimeter dikke buis – dwars door dichtbevolkte woonwijken en ten koste van bomen – is menigeen een doorn in het oog.

Het idee voor Warmtelinq komt uit de koker van Eneco. Dat verkocht het project aan staatsbedrijf Gasunie, omdat het zelf de businesscase niet rond kreeg. Vorige maand gaf de provincie groen licht voor de aanleg van de kilometerslange pijp. Oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil woensdag een protestmars lopen naar het Provinciehuis.

 

In deze week van de Klimaatconferentie in Glasgow krijgt Den Haag er een duurzame warmtebron bij
Liesbeth van Tongeren, wethouder

 

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, energietransitie) beraadt zich nog of ze met de gemeente in beroep wil gaan tegen het provinciebesluit. Zij heeft vooral praktische bezwaren rond de aanleg van de pijp. Op Warmtelinq zelf is de wethouder niet tegen. In een brief aan de raad noteert ze dat ‘in deze week van de Klimaatconferentie in Glasgow’ Den Haag er ‘een duurzame warmtebron’ bij krijgt.

Energiecentrale

Het hoofdtransportnet moet in 2025 gereed zijn. De leiding komt Den Haag binnen bij Moerwijk, waarna die via Transvaal arriveert bij de Energiecentrale in het Regentessekwartier. Van daaruit zal de Rotterdamse restwarmte worden getransporteerd naar Haagse woningen.

Vorige maand sneuvelde het plan voor een leiding van Rotterdam naar Leiden (‘Warmtelinq+’). Het Rotterdamse stadsbestuur zag te veel financiële beren op de weg. Gasunie bekijkt nu of er een aftakking van Rijswijk naar Leiden mogelijk is.

Warmtelinq zal jaarlijks zo’n 0,18 megaton aan CO2-uitstoot besparen, rekent Gasunie voor. Ter illustratie: volgens het CBS bedroeg in 2020 de totale Nederlandse uitstoot 165 megaton.

Standaardportret
Bekijk meer van