Geen shortstay in studentencomplex

Vastgoedbedrijf Downtown Property mag een studentencomplex met zeventien eenheden aan de Scheepmakersstraat niet omvormen voor shortstay-logies.

Door

Het gemeentebestuur weigerde daarvoor al toestemming te geven. De Raad van State vindt die weigering terecht. “We hebben hier het behoud van studentenwoningen zwaarder laten wegen,” meldde een woordvoerster van de gemeente eerder tijdens de rechtszitting. En de Raad ondersteunt dus dit standpunt.

Het verzoek van het vastgoedbedrijf past wel in het gemeentelijke beleid om meer shortstay-logies in de stad mogelijk te maken. Maar dat hoeft in dit geval niet ten koste te gaan van de woonvoorraad voor studenten. Het gemeentebestuur heeft wel erkend dat hier sprake is van botsend beleid waaruit een keuze moest worden gemaakt.

Shortstay

Volgens Downtown Property is studentenhuisvesting feitelijk niet veel anders dan shortstay. Studenten verkassen namelijk ook regelmatig. Maar volgens de Raad geldt voor dit pand de bestemming wonen. En wonen vereist volgens de Raad ‘een zekere duurzaamheid’. ‘Onder wonen kan dan ook niet ook iedere vorm van shortstay worden verstaan,’ oordeelt de Raad. Het gemeentebestuur kan ook niet worden verplicht om voor het vastgoedbedrijf te gaan afwijken van het bestemmingsplan. Een gemeentebestuur heeft beleidsvrijheid.

In een aanvraag in 2013 van Downtown Property voor het omvormen van de voormalige boterfabriek naar een studentencomplex spreekt het bedrijf zelf ook van wonen. Daarvoor is toen ook een vergunning verleend. Het argument van Downtown dat in de afgelopen jaren ook toeristen in het complex verbleven en dat het dus al is gebruikt voor shortstay, is ook door de Raad verworpen. Dat gebruik was niet vergund en was dus verboden.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van