Den Haag wil voorlopig geen nieuwe hotels

Den Haag kreeg er de afgelopen jaren veel nieuwe hotels bij, maar nu kondigt het gemeentebestuur een  stop af.

Door

Voorlopig heeft Den Haag even genoeg hotels, vindt het college van B en W. Dit oordeel vloeit voort uit de coronacrisis. De ‘verblijfseconomie’ heeft klappen gehad. In 2020 lag de gemiddelde bezettingsgraad van de hotels op ongeveer 30 procent. “Daarom stellen we voor terughoudend te zijn in het faciliteren van nieuwe hotels,” zegt wethouder Saskia Bruines (D66, economie). In de praktijk betekent dit dat de komende jaren geen medewerking wordt verleend (vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen) aan nieuwe hotelplannen. Het college verwacht dat het ‘enige jaren’ zal duren voordat het toerisme zich weer heeft hersteld. Hersteld wil zeggen dat het aantal hotelovernachtingen weer rond de 1,6 miljoen per jaar moet liggen.

Het aantal nieuwe hotelprojecten in de pijplijn omvat nu in totaal zo’n 1.300 kamers. Het college stelt voor om deze ‘planvoorraad’ terug te brengen naar maximaal 1.000 kamers. Pas wanneer de hotelmarkt zich heeft hersteld en de voorraad onder de 1.000 kamers komt is er weer ruimte voor nieuwe initiatieven.

In de toekomst: spreiding van hotels

In de toekomst worden alle plannen getoetst aan nieuwe regels. Die zijn erop gericht bouw en exploitatie duurzamer te maken en negatieve effecten op de omgeving te voorkomen of te verminderen. Qua locaties kan er in de toekomst waarschijnlijk meer. De toeristische kern- en ontwikkelgebieden hebben de voorkeur als vestigingslocatie voor nieuwe hotels, maar hotels zouden ook elders kunnen komen. “Spreiding van hotelaanbod betekent vaak een positieve impuls voor de werkgelegenheid en vermindering van de druk in de centrumgebieden. Uiteraard op de voorwaarde dat er voldoende draagvlak is en dit niet gepaard gaat met negatieve effecten voor de directe omgeving,” aldus Bruines.

Standaardportret
Bekijk meer van