Gemeente wil mening burgers horen

Het is weer tijd voor een nieuw plan voor de toekomst van Den Haag. En de gemeente vraagt bewoners om hulp via stellingen in de ‘toekomstwijzer’ die deze week online kwam.

Door

Moeten er goedkope woningen gebouwd worden in duurdere wijken? Mogen sportvelden bebouwd worden? Wilt u bredere stoepen in de wijk? Nee, dit is geen stemwijzer om u te helpen bij de keuze voor een politieke partij bij de volgende verkiezingen. Het zijn stellingen uit de ‘toekomstwijzer’ van de gemeente Den Haag.

Na vele malen uitstel gaat op 1 juli 2022 de ‘omgevingswet’ in. Deze wet gaat alle ruimtelijke ordeningsregels overhoop halen, met als doel te vereenvoudigen. Het wordt straks bijvoorbeeld makkelijker om een bouwproject te starten. In plaats van bestemmingsplannen komen er omgevingsplannen – ook stadsbreed. Dat stadsbrede plan wordt de ‘omgevingsvisie’ en moet een antwoord zijn op de vraag ‘Wat voor stad willen we zijn in 2050?’

Toekomstwijzer

De bedoeling is dat burgers, maar ook ondernemers en bezoekers, volop gaan meepraten over de omgevingsvisie. De eerste manier is via de ‘toekomstwijzer’. Tot en met 19 januari 2022 kunnen mensen de veertien stellingen beantwoorden en zien wat de plannen tot nu toe zijn voor hun wijk. Dat kan zijn de wijk waar je woont, werkt of studeert. Of allemaal.

Bij elke stelling staan ook de mogelijke gevolgen opgesomd en wordt aan de invuller gevraagd in hoeverre hij of zij deze accepteert. Als je bredere stoepen wilt, bijvoorbeeld, betekent dit dat mensen die slecht ter been zijn zich beter kunnen verplaatsen. Maar het heeft ook als gevolg dat er parkeerplekken verdwijnen.

Betrekken

“De komende jaren gaat er veel gebeuren in Den Haag,” zegt wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) over de omgevingsvisie. “Daarbij vind ik het van belang dat het fijn wonen blijft in Den Haag en dat we de Hagenaars actief betrekken bij alle ontwikkelingen.” Hij is dus blij met de toekomstwijzer en de website (www.omgevingsvisie.denhaag.nl) waar meer informatie te vinden is.

Op de website is de volledige tijdlijn richting de vaststelling van de omgevingsvisie (in 2023) te vinden. In februari en maart zullen er nog stadsgesprekken en verschillende werksessies plaatsvinden en er is ook een theaterproject dat zich richt op jongeren. De opbrengsten zijn vanaf half februari te zien in het Atrium. Op basis hiervan gaat er een concept omgevingsvisie naar de dan kersverse gemeenteraad.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van