Kabinet-Rutte IV maakt ‘valse start’ volgens gemeenten (video)

Het kabinet-Rutte IV staat begin volgend jaar op het bordes. Maar met de plannen zijn de gemeenten tot nu toe niet blij. “Dit zegt niet veel goeds over het nieuwe elan.”

Door

Het is goed dat er weer een missionair kabinet zal zijn en er staan ook zeker goede punten in het coalitieakkoord, zoals de aandacht voor het klimaat, woningtekort en ondermijning. Maar ondanks dat vindt burgemeester Jan van Zanen, tevens voorzitter van de VNG, dat het kabinet-Rutte IV een ‘valse start’ maakt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Zeker als het gaat om de verhouding tussen rijk en gemeenten. Zo hebben gemeenten een arbitragezaak gevoerd tegen de landelijke overheid over de financiering van de jeudhulp. De uitslag was dat het rijk de gemeenten moet compenseren voor de feitelijke kosten en dat de partijen samen een hervormingsagenda zouden opstellen. Volgens de VNG wordt dit nu ‘eenzijdig terzijde geschoven’. Van Zanen vindt dat ‘onacceptabel’.

Portemonnee

Gemeenten worden nog een paar keer in hun portemonnee getroffen. Elke lokale overheid krijgt jaarlijks een bijdrage uit het gemeentefonds. Een bezuiniging daarop (de ‘opschalingskorting’) wordt nu tijdelijk teruggedraaid. Maar omdat het tijdelijk is, zijn langetermijninvesteringen nog steeds niet mogelijk.

[Tekst gaat verder onder video.]

 

Daar komt nog bij dat het geld dat Rutte IV wil investeren in de woningmarkt (600 miljoen en 1 miljard euro) uit het gemeentefonds wordt gehaald en vervolgens als geoormerkt geld weer aan een aantal gemeenten wordt toebedeeld. Niet alleen een ‘sigaar uit eigen doos’, zegt Van Zanen, die ten koste gaat van andere investeringen, maar ook een herverdeling waardoor sommige gemeenten moeten betalen voor woningbouw en leefbaarheid op heel andere plekken in het land. ‘Dit getuigt niet van goede of verstandige bestuurlijke verhoudingen,’ aldus de VVD-bestuurder.

Oproep aan nieuw kabinet

Uit het 47 pagina’s tellend akkoord dat op 15 december werd gepresenteerd, blijkt volgens de VNG dat de nieuwe coalitie gemeenten puur als uitvoeringsloket van het landelijk beleid ziet. De gemeenten willen juist graag samenwerken. Aan de jeugdzorg, de ruimtelijke inpassing van duurzame energieprojecten en ook bijvoorbeeld de hersteloperatie van de toeslagenaffaire. De leden van de VNG gaan op 13 januari met elkaar in overleg over hoe zij zich zullen opstellen jegens het nieuwe kabinet en doen een oproep aan de Tweede Kamer om een aantal zaken te corrigeren.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van