Prostitutieplan sneuvelt: erotisch centrum langs spoor komt er niet

Het college van B en W trekt de stekker uit het plan om de raamprostitutie te verhuizen naar een erotisch centrum langs het spoor. Na de oppositie zijn ook de coalitiepartijen afgehaakt.

Door

Na ruim drie jaar onderzoeken en een paar miljoen euro lichter heeft het stadhuis het plan begraven om de prostitutie in de Doubletstraat en Geleenstraat te verplaatsen naar een sekscentrum. De sekswerkers zouden een modern onderkomen krijgen in de zogenoemde Sporendriehoek, een bedrijventerrein tussen de Rivierenbuurt en de Binckhorst. De voltallige oppositie was al afgehaakt; alleen de coalitie hield het VVD-plan nog in leven.

“Alles afwegende is het college tot de conclusie gekomen dat verplaatsing naar de Sporendriehoek geen optie meer is,” zei wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) woensdagavond in een commissiedebat. “Het draagvlak ontbreekt daarvoor en ook wij zien dat de risico’s groot zijn.”

Steun verdampt

Eerder op de dag trokken coalitiepartijen D66, GroenLinks, CDA en PvdA trokken hun handen af van de verhuizing. In september had het college nog gepleit voor meer onderzoek, een afspraak uit het coalitieakkoord. Een motie om dat van tafel te vegen, haalde het enkele weken geleden niet. Nu trekken de coalitiepartijen alsnog de stekker eruit.

“We zijn vele onderzoeken verder en er blijken nog steeds grote knelpunten te zijn,” zei Mariëlle Vavier van GroenLinks. “Puur kijkend naar alle onderzoeken, vraag ik mij serieus af: waarom zouden we hier nog mee verdergaan?”, bracht CDA’er Kavish Partiman in.

 

Vreemd dat de wethouder het op draagvlak gooit
Judith Klokkenburg, Christenunie-raadslid

 

Het grootste obstakel is de NS. Die heeft de grond onder de Sporendriehoek in erfpacht uitgegeven, maar kan deze over vijfentwintig jaar weer opeisen. Ook verkeersproblemen en grootschalige onteigening maken de verhuizing tot een riskante onderneming. Alleen de VVD, de bedenker van het plan, wilde het bij monde van raadslid Ayşe Yılmaz nog niet helemaal afschrijven. “We hadden graag gezien dat de risico’s verder waren uitgewerkt,” zei zij.

De overige partijen waren er al uit dat het een doodlopende weg is. “Het is verstandig dat je dan niet met oogkleppen op doorgaat,” zei Mulder. De ommezwaai van de wethouder riep vragen op bij de raad. “Vreemd dat de wethouder het op draagvlak gooit,” zei Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP). “De financiële risico’s hebben daar niets te maken.”

Straten samenvoegen

De afgehaakte coalitiefracties zien meer in een alternatief, bijvoorbeeld het samenvoegen van de twee straten op één locatie. Of toch, zoals sommige oppositiepartijen prefereren, de huidige locaties behouden en opknappen. Dat vergt dan wel weer onderzoek, waar de afgelopen jaren al geen gebrek aan is geweest. Mulder nodigde de raadsfracties uit om met ideeën te komen.

Dit artikel is geüpdatet met de reactie van de wethouder.

Standaardportret
Bekijk meer van