Nieuwe documentaire: jongeren uit Schilderswijk vertellen hoe ze over democratie denken

Vier jongeren uit de Schilderswijk vertellen in een nieuwe documentaire hoe ze over democratie denken. De film is het startpunt voor een gedachtewisseling over onze staatsvorm.

Door

In de openingsscène van de documentaire ‘Democratie Lekkah Belangrek’ staat Sjaak Bral met een portemonnee in z’n handen op straat. Het decor is de Schilderswijk. ‘Democratie is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik in mijn portemonnee heb,’ begint de Haagse cabaretier, tv-presentator en schrijver de eerste scène. ‘Het is niet alles wat ik wil, maar wel alles dat ik heb.’ Bral presenteert de film die bedoeld is voor middelbare scholen in het hele land. Les over democratie behoort sinds dit jaar tot het curriculum van het vak burgerschap.

De documentaire is een productie van Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving (SBBIS). Deze organiseert ook de Schilderswijk Bewoners Tours, een informatieve rondleiding door de buurt. In de film staan vier jongeren uit de Schilderswijk centraal die hun gedachten met het publiek delen. ‘Het eerste wat in mij opkomt, is vrijheid,’ vertelt Achraf Abba (21). ‘Dat is ook wat we op school geleerd hebben. Democratie is dat het volk wat te zeggen heeft, en zo invloed kan uitoefenen op de regering of het parlement.’

Definiëring

Itai Cohn, directeur van SBBIS, heeft de documentaire mede mogelijk gemaakt. Hij woont ruim twintig jaar in de Schilderswijk en is ook de initiatiefnemer van de bewonerstours. “Volgens mij zijn dit soort politieke kwesties veel te abstract geworden. In de film proberen we het weer tot een alledaags onderwerp te maken door te laten zien waar het eigenlijk over gaat: meningsverschillen en daar samen uitkomen. Dat is een andere definitie dan die jongeren op school leren.”

Cohn noemt die alledaagse vorm ‘informele democratie’. “Dat gaat over onderling overleg. Beslissingen maken op momenten dat het nodig is en dat zonder geïnstitutionaliseerde organisaties. Een voorbeeld is de grote brand in de Wouwermanstraat in mei dit jaar. Binnen een paar uur hadden mensen uit de wijk een initiatief opgezet om geld in te zamelen voor de afgebrande moskee: informele democratie in een notendop.”

Beeldvorming Schilderswijk

Maar de documentaire gaat over meer, ook beeldvorming komt aan bod. Rabia (26) woont al haar hele leven in en rond de Schilderswijk en ze leidt zo nu en dan een maatschappelijke rondleiding. In de film zegt ze: ‘Uiteindelijk is het doel van de bewonerstour om mensen een beetje in de war te brengen. Ze komen natuurlijk met heel wat vooroordelen, maar ik hoop dat ze aan het einde wat anders over de wijk nadenken.’

Het beeld van de wijk bijstellen lijkt een doel van de documentaire ‘Democratie Lekkah Belangrek’ te zijn. De vier worden bevraagd over allerlei onderwerpen: van de mooie dingen van de buurt tot vervelende ervaringen die ze er hebben gehad. Zo werd Abba ooit verkeerd bejegend door een agent. ‘Ik was verdachte van een incident dat was gebeurd, terwijl ik niet wist wat er aan de hand was. Ik moest mijn ID-kaart laten zien terwijl ze geen geldige reden hadden om dat te vragen. Toen voelde ik mij wel machteloos.’ Abba meldde het aan de wijkagent en het voorval werd gelukkig opgelost.

Doelgroep

De documentaire is exclusief voor middelbare scholen. Die kunnen als ze interesse hebben om hem te zien bij Cohn aankloppen. Dat kan in combinatie met een gastles, gegeven door een jongere uit de Schilderswijk. Deze jongeren worden via Stichting Jeugdwerk, maatschappelijke initiatief, aangedragen. Cohn: “We willen met de film een uitwisseling op gang brengen. Hij duurt twintig minuten, waardoor er in een lesuur genoeg ruimte is om het daarnaast nog uitgebreid over het onderwerp te hebben. Dat kan dus onder begeleiding van iemand uit de buurt.”

In het laatste fragment geeft Bral een aanzet tot een gesprek over het onderwerp: ‘Prachtig om alle meningen van jongeren hier in de Schilderswijk te horen. Maar eigenlijk ben ik ook heel benieuwd naar jullie mening, oftewel: democratie, wat vind jij?’

SBBIS, ‘Democratie Lekkah Belangrek’, documentaire voor middelbare scholen. Meer informatie: www.schilderswijkbewonerstours.nl

Dit artikel uit de krant van donderdag 14 oktober 2021 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van