Pieter Grinwis, ChristenUnie: ‘We moeten tweedeling van coalitie en oppositie doorbreken’

Het beloven de spannendste Tweede Kamerverkiezingen in jaren te worden. DHC stelt in aanloop naar 22 november bekende en minder bekende Haagse kandidaten aan u voor. In deel 7: Pieter Grinwis, nummer 2 van de ChristenUnie.

Door

U kende een vliegende start als Kamerlid.

“De ervaring van zeven jaar gemeenteraadslid heeft enorm geholpen bij de overstap naar het Binnenhof. Veel problemen, zoals de slechte staat van huurwoningen in oude volkswijken, had ik dankzij mijn ‘Haagse’ jaren op mijn netvlies staan. Daar ben ik vanaf de eerste dag mee aan de slag gegaan.”

“Ik heb een grote passie voor volkshuisvesting. We moeten ervoor zorgen dat we elkaar blijven tegenkomen, dat de samenleving niet uiteenvalt in reservaten voor rijk en arm. In de coalitieonderhandelingen heb ik hard geknokt om de verhuurderheffing (belasting op sociale woningen, red.) af te schaffen. Daarnaast heb ik samen met de PvdA, een oppositiepartij dus, succesvol gestreden voor de afschaffing van tijdelijke huurcontracten.”

De Eerste Kamer ging daar deze week op het nippertje mee akkoord.

“Het was heel spannend, want de BBB is gedraaid. Ze wegen de belangen van een paar verhuurders zwaarder dan de vele jonge huurders die door tijdelijke contracten in onzekerheid verkeren. En dat terwijl de Tweede Kamer in grote meerderheid onze initiatiefwet heeft aangenomen. Ik ben opgelucht dat het toch is goedgekomen.”

U hield zich ook bezig met het netelige stikstofdossier. Hoe kijkt u daarop terug?

“Met gemengde gevoelens. Ik ben geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf en heb veel affiniteit met de landbouw. Tegelijk moeten we beter voor onze aarde zorgen – zie hoe snel onze Haagse duinen vergrassen. De afgelopen jaren is de focus echter verkeerd geweest. Het opkopen van boerenbedrijven levert weinig op en zorgt voor veel frustratie. We moeten duidelijke normen stellen voor de stikstofuitstoot van landbouw én industrie, maar ondernemers wel een eerlijke kans geven om die te halen.”

 

Als je niet oplet, wordt kabinet-Omtzigt I doormodderen
Pieter Grinwis, Kamerlid

 

De ChristenUnie peilt zo’n drie zetels. Heeft de partij last van NSC en de BBB?

“Het laatste kabinet-Rutte is een deel van onze achterban niet zo goed bevallen. Waar we in het verleden weinig last hadden van de opkomst van nieuwe partijen, is dat nu anders. Vooral NSC heeft aantrekkingskracht op onze kiezers. Op veel punten maakt de ChristenUnie dezelfde analyse als Pieter Omtzigt, maar het ontbreekt hem aan uitgewerkt oplossingen. Terwijl wij een heel concreet voorstel voor een ingrijpende belastinghervorming op de mat hebben liggen. Als je niet oplet, wordt kabinet-Omtzigt I doormodderen.”

Met het vertrek van Rutte ligt het speelveld open. Welke verandering hoopt u te zien?

“Dat de vaste tweedeling tussen coalitie en oppositie wordt doorbroken. De volksvertegenwoordiging krijgt dan een sterker primaat. Als Kamerlid heb ik laten zien dat ik niet eenkennig ben. Zowel binnen de coalitie als in samenwerking met de oppositie heb ik voorstellen door het parlement gekregen. Als kiezers dat waarderen, zeg ik: doe eens gek en stem ChristenUnie.”

Standaardportret
Bekijk meer van