Christine Teunissen, PvdD: ‘Meeregeren is geen doel op zichzelf’

Het beloven de spannendste Tweede Kamerverkiezingen in jaren te worden. DHC stelt in aanloop naar 22 november bekende en minder bekende Haagse kandidaten aan u voor. In deel 4: Christine Teunissen, nummer 3 van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Door

Tweeënhalf jaar na de vorige alweer verkiezingen. Vermoeiend?

“We zitten inderdaad volop in de verkiezingsstrijd, maar dat hoort erbij. Wel jammer dat ik net goed bezig was met een aantal dossiers en dat dat nu weer stilligt. Zo hebben we net samen met de PvdA via een motie bereikt dat Nederland voorlopig geen exportkredietverzekering verstrekt voor een gasproject in Mozambique. Dat is in feite een fossiele subsidie. Bovendien worden de mensrechten daar geschonden. Er komt nu eerst een onderzoek. Daar ben ik trots op. Maar de knop moest om nu de verkiezingen naderen.”

Tegelijk waren er nogal wat ruzies in uw partij en lag lijsttrekker Esther Ouwehand onder vuur. Was er een richtingenstrijd?

“Nee. Het ging vooral over de professionalisering en de democratisering in de partij, bijvoorbeeld door de lokale afdelingen meer invloed te geven. We zijn gegroeid van 24.000 naar 28.000 leden. Dat is meer dan de VVD er nu heeft. In de groei op weg naar volwassenheid heb je wel eens meningsverschillen. Dat was hier aan de hand. Ik sta in elk geval volledig achter Esther Ouwehand en haar koers om de partij te democratiseren. We moeten de partij nu doorontwikkelen.”

 

Voor mij blijft centraal staan dat ik de natuur een stem wil geven
Christine Teunissen, Tweede Kamerlid

 

Wil dat ook zeggen dat de PvdD moet gaan meeregeren?

“Dat is geen doel op zichzelf. We zitten wel op een kantelpunt. We groeien. Dus kan het op onze weg komen, zoals we ook al wethouders leveren. Recent is partijgenoot Robert Barker nog wethouder geworden in Den Haag, een uitstekende ontwikkeling. Maar voorop staat het beleid. De krimp van de veestapel en van de luchtvaart, het aanpakken van de grote vervuilers, een andere economie die minder is gericht op consumptie. Pas als er zicht op is dat er van die doelen echt iets gerealiseerd kan worden en dat onze boodschap niet te veel verwatert, kunnen we toetreden tot een kabinet.”

U was eerder lid van de Haagse gemeenteraad. Waar zijn de verschillen met het Binnenhof (dat zich nu even bevindt aan de Bezuidenhoutseweg)?

“Daar was het allemaal heel concreet en dichtbij, maar niet minder belangrijk. De bomen op de Scheveningseweg, de vergroening van wijken, de dierenopvang. In het andere Den Haag heerst een meer gesloten cultuur en speelt alles zich af op een ander niveau. Voor mij blijft centraal staan dat ik de natuur een stem wil geven.”

Standaardportret
Bekijk meer van