Wmo-problemen: gehandicapten gevangen in eigen huis

Is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn naam wel waard? Die vraag rijst door alle signalen over kaalslag en bureaucratie. Den Haag Centraal brengt de komende weken de situatie in de zorg voor kwetsbare mensen in beeld. In deel 1 staan mensen met een beperking centraal.

Zorg