Hulp vragen, is niet zo simpel als het lijkt!

‘Onze ervaring helpt jou verder’, gebruik ons hulpmiddel en praat erover met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die het zelf ook hebben meegemaakt.

Door

Als je hulp nodig hebt om een zelfstandig leven te leiden, omdat je een beperking hebt bijvoorbeeld of wat ouder wordt, kun je onder andere terecht bij de gemeente. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort de Wmo. Om hulp uit de Wmo te krijgen ga je in gesprek met een medewerker van de gemeente. Dat gebeurt in het zogeheten keukentafelgesprek. Je vertelt dan over je situatie en welke hulp je nodig hebt. Met wat voor hulp ben je in staat om een zelfstandig leven te leiden?

Zo’n gesprek is niet eenvoudig, maar het is wel heel belangrijk. Naar aanleiding van dit gesprek besluit de gemeente óf je ondersteuning krijgt en welke ondersteuning je krijgt. Daarom hebben Kompassie, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, Senioren Collectief Haaglanden, voor- en door senioren, Straat Consulaat voor dak- en thuisloze mensen en Voorall, voor Hagenaars met een beperking, een boekje voor jou gemaakt. Dit boekje is een hulpmiddel om je goed voor te bereiden op het keukentafelgesprek: https://wijzijnervoorjoudh.nl/de-keukentafelbrochure/. Tegenwoordig gebeurt dit vaak telefonisch, dan is het nog handiger.

Het boekje is verdeeld in onderwerpen die bij een keukentafelgesprek aan de orde (kunnen) komen: De buurt waar ik woon, Reizen en mij verplaatsen, Mensen in mijn leven, Mijn gezondheid, Geldzaken, Werken en leren, Verdere invulling van mijn dag en Over mijn beperking. Bij elk onderwerp zijn vragen geformuleerd: wat je zelf kunt, en waar je hulp bij nodig hebt.

Door over deze vragen na te denken en ze te beantwoorden, ga je goed voorbereid zo’n gesprek in. Let wel: Het gaat om wat jij nodig hebt en wat jij zèlf belangrijk vindt! Dit boekje is voor iedereen die voor hulp een beroep moet doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente.

Het is de bedoeling dat je met dit boekje een goed beeld krijgt van jouw eigen situatie, en de ondersteuning die je nodig hebt.

Je kunt ook terecht bij ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van Kompassie, Senioren Collectief Haaglanden, Straat Consulaat, zij ondersteunen je graag.

Zie voor meer informatie: www.wijzijnervoorjoudh.nl

Standaardportret
Bekijk meer van