Doorlopende zorg regelen voor uw naaste met dementie.

Alzheimer is een vorm van dementie, een slopende aandoening met een grillig verloop. In het beginstadium is de persoon wat vergeetachtig en soms wat warrig. Maar na verloop van tijd zal dit steeds meer toenemen. Toch uiten ouderen die dan nog niet dementerend zijn, de wens thuis te willen blijven wonen, en niet naar een verpleeghuis te willen als ze niet of niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Omdat uiteindelijk bij Alzheimer men vaak de eigen kinderen, kleinkinderen en andere naaste familie niet meer herkent, zal er toch specifieke zorg nodig zijn. De 24-uurs zorg van particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen kan u als mantelzorger dan de uitkomst bieden.

Partnerbijdrage

Dementie: de weggestopte sluipmoordenaar

De samenleving moet dementievriendelijker worden, maar dat vereist ook meer begrip. Daarom is er een Deltaplan. En minister De Jong en wethouder Parbhudayal peilden de kennis van passanten op het Plein.

Zorg