Doorlopende zorg regelen voor uw naaste met dementie.

Alzheimer is een vorm van dementie, een slopende aandoening met een grillig verloop. In het beginstadium is de persoon wat vergeetachtig en soms wat warrig. Maar na verloop van tijd zal dit steeds meer toenemen. Toch uiten ouderen die dan nog niet dementerend zijn, de wens thuis te willen blijven wonen, en niet naar een verpleeghuis te willen als ze niet of niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Omdat uiteindelijk bij Alzheimer men vaak de eigen kinderen, kleinkinderen en andere naaste familie niet meer herkent, zal er toch specifieke zorg nodig zijn. De 24-uurs zorg van particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen kan u als mantelzorger dan de uitkomst bieden.

Door

Zuster Jansen voor 24-uurs zorg bij dementie

Familie zal in eerste instantie voor degene met Alzheimer kunnen zorgen, maar zodra de vergeetachtigheid en verwardheid toeneemt en mensen niet of nauwelijks worden herkend, kan de zorg te zwaar worden. Dat is niets om u schuldig over te voelen, het past bij het ziektebeeld. Daarom staan de professionals van Zuster Jansen voor u klaar om u te ondersteunen bij de zorg en deze deels of geheel van u over te nemen.

Nu we middenin de coronacrisis zitten, is het contact nog minder geworden. Mensen komen uit voorzorg minder snel bij de betreffende persoon over de vloer en daar is waar de 24-uurs zorg bij komt kijken. Met een intake bespreken we met u de zorgbehoefte van uw naaste. De 24-uurs zorg van particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen kan u als mantelzorger dan de uitkomst bieden. Met een intake bespreken we met u de zorgbehoefte van uw naaste.

De uitvoering van de zorg

Dementerende mensen zijn vaak warrig en vergeetachtig. Het kan nog meer verslechtering oproepen wanneer ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Voor velen is het dan ook wenselijk om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen.

Wij helpen u bij de dagelijkse verzorging van uw naaste. U komt tot rust op de momenten waarop wij de verzorging van u overnemen en ondersteunen u hierbij. Wij bieden hier intensieve zorg, 24 uur per dag al vanaf 4 dagen per week. In veel gevallen kan een opname in een zorginstelling worden uitgesteld en in een enkel geval zelfs geheel worden voorkomen.

Financiering van 24-uurs zorg door Zuster Jansen

U kunt in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor deze zorg vanuit persoonsgebonden budget. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Heeft u (nog) geen indicatie, maar wel onze hulp nodig? Geen probleem, we helpen u graag.

Wilt u graag meer informatie over particuliere thuiszorg in Den Haag? Neem dan telefonisch contact op met Zuster Jansen of vul het contactformulier in op de website.

 

Standaardportret
Bekijk meer van