Steeds meer steun voor openhouden Bronovo

De druk op het Haaglanden Medisch Centrum om ziekenhuis Bronovo open te houden neemt toe, zowel binnen als buiten de politiek. Vooralsnog zonder resultaat.

Door

Steeds meer partijen in de gemeenteraad spreken zich in hun verkiezingsprogramma uit voor het handhaven van het ziekenhuis. Ook de VVD van zorgwethouder Kavita Parbhudayal, die zich tot nu toe terughoudend opstelt, is er nu voorstander van. ‘De VVD wil het Bronovo behouden met zo veel mogelijk passend zorgaanbod,’ staat in het verkiezingsprogramma.

Ook voorstander zijn ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de SP. Nog niet alle partijen hebben hun programma gepresenteerd, maar een meerderheid tekent zich af. Op 4 november nam de raad een motie aan van Hart voor Den Haag en de SP, waarin B en W wordt gevraagd ‘proactief op te komen voor de zorgbelangen van bewoners en richting het rijk te strijden voor het volwaardige behoud, met spoedeisende hulp en intensive care, van ziekenhuis Bronovo’. Veel meer lijkt niet te kunnen, want B en W hebben geen directe zeggenschap over de ziekenhuiszorg.

Wet

Onlangs is de Stichting ‘Houd Bronovo Open’ (HBO) opgericht. “Het doel is Bronovo als netwerkziekenhuis, met 24/7 spoedzorg en intensive care te behouden. We zijn een onlinepetitie begonnen die intussen zo’n vijfduizend keer is ondertekend. We zijn in gesprek met de belangrijkste ziektekostenverzekeraars, de huisartsen rondom Bronovo, de politieke partijen en de wijkverenigingen,” zegt Leo Smits, bestuurslid van HBO.

 

B en W zeggen: we gaan er niet over. Maar dat is niet waar.
Leo Smits, bestuurslid ‘Houd Bronovo Open’

 

Smits wijst er verder op dat hele gemeenteraad nu voorstander is van het behoud van het ziekenhuis. “B en W zeggen: we gaan er niet over. Maar dat is niet waar. Artikel 2 van de Wet Publieke Gezondheid draagt stadsbesturen op de samenhang tussen de publieke en curatieve gezondheidszorg te bevorderen. De pandemie heeft ons zeer pijnlijk geleerd wat er gebeurt nu die samenhang ontbreekt. De wet zegt ook dat B en W de gezondheidsaspecten moet bewaken bij bestuurlijke beslissingen.” Een ouder platform is ‘Bronovo MOET Blijven’ (BMB), een Facebookgroep met meer dan vijfduizend leden. BMB zond brieven aan de gemeenteraad, B en W en de informateurs waarin het behoud van Bronovo werd bepleit.

Sluiting Bronovo in 2024

HMC houdt vooralsnog vast aan de eerder aangekondigde sluiting van Bronovo in 2024. De algemene visie op de gebouwen staat vast, zegt een woordvoerder. “HMC bereidt de vernieuwing van zijn locaties voor. Dit is nodig om goed te kunnen inspelen op de vraag naar zorg van nu en van morgen. Daarnaast zijn onze locaties toe aan modernisering. De eerder uitgezette strategische koers 2020-2024 vormt daarbij het vertrekpunt.”

Er wordt nu gewerkt aan een ‘integraal vastgoed- en huisvestingsplan’. “In dit plan beschrijven we concreet hoe onze huisvesting van de toekomst eruit moet zien. Bijvoorbeeld welke eisen we stellen aan een verpleegafdeling, een spreekkamer en een werkplek. In het plan beschrijven we ook wat er nodig is aan voorzieningen en faciliteiten. Natuurlijk is het ook heel belangrijk dat de plannen financieel haalbaar zijn.”

HMC verwacht in het najaar een concrete planning te kunnen presenteren. De woordvoerder wijst erop dat er nu ook al ontwikkelingen zijn. “We bereiken mooie mijlpalen. Eind november 2021 is bijvoorbeeld het nieuwe HMC Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum (Westeinde, red.) in gebruik genomen, waar alle zorg voor moeders en kinderen is samengebracht. En op HMC Antoniushove is onlangs een PET-CT (scanapparaat, red.) in gebruik genomen.”

 

We begrijpen daardoor heel goed wat er leeft in Den Haag en we kennen daardoor ook de zorgen en verlangens.
Raad van bestuur

 

Bronovo had overigens zelf een compleet, in 2012 geopend moeder- en kindcentrum, maar dat is in 2019 gesloten. In dat jaar werd begonnen met het afbouwen van het ziekenhuis in het Benoordenhout. Toen ging ook de afdeling Spoedeisende Hulp dicht, die in 2017 nog volledig was vernieuwd. Bronovo is sindsdien een weekziekenhuis voor planbare zorg.

Zorgen over sluiting Bronovo

Verder laat de raad van bestuur via de woordvoerder weten zich bewust te zijn van de toenemende druk om Bronovo in enige vorm open te houden. “We zijn voortdurend in gesprek met veel partijen over vastgoed en huisvesting; met onder andere de gemeenten, met zorgverzekeraars, met wijkverenigingen en uiteraard met vertegenwoordigers van patiënten. We begrijpen daardoor heel goed wat er leeft in Den Haag en we kennen daardoor ook de zorgen en verlangens over HMC Bronovo.”

HMC zegt zich ook te realiseren dat Den Haag tegelijk groeit en vergrijst. Dat levert ‘geen gemakkelijke puzzel’ op. “Net als elk ziekenhuis hebben we te maken met grote uitdagingen; bieden we de juiste zorg, hoe zit het met toegangstijden, zijn er genoeg verpleegkundigen, kunnen we wat we doen ook betalen? We zijn tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor betaalbare zorg en een goede toekomst.” Tegelijk wijst de woordvoerder erop dat Bronovo al zes jaar ‘geen zelfstandig ziekenhuis, met ‘eigen’ dokters en verpleegkundigen meer is’. “Niemand raakt dus een ziekenhuis kwijt, wel organiseren we de zorg slimmer en efficiënter.”

‘Gotspe’

Leo Smits noemt de laatste mededeling een ‘gotspe’. “Als je een complete locatie afstoot met driehonderd bedden en zeven operatiekamers, kun je niet volhouden dat er geen ziekenhuis verdwijnt. Het is absurd om bij een vernieuwingsoperatie van je gebouwen het nieuwste ziekenhuis af te stoten. Het plan zal waarschijnlijk passen in het financiële kader, maar de vraag blijft of het ook past bij de groei van de bevolking met 100.000, een verdubbeling van het aantal ouderen, de lessen uit de pandemie, de lastige bereikbaarheid van HMC Westeinde en de vele jaren durende vernieuwing van dat ziekenhuis.”

Begin 2019 onthulde deze krant dat HMC op basis van een extern onderzoek het besluit voorbereidde om alleen door te gaan met het Westeinde en Antoniushove. De opbrengst van de verkoop van de grond van Bronovo is volgens HMC nodig om het verouderde hoofdziekenhuis aan het Westeinde te kunnen vernieuwen. Een andere belangrijke reden om Bronovo af te stoten is het gebrek aan medisch personeel.

Onze redactie biedt u dit artikel uit de Den Haag Centraal van donderdag 13 januari 2022 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van