Duizenden Hagenaars willen dat Bronovo blijft

Het lijkt een gepasseerd station, maar duizenden Hagenaars, verenigd in de Facebookgroep ‘Bronovo Moet Blijven’, houden vol. “Het is een fantastisch modern ziekenhuis.”

Door

Horecaondernemer Hans Borrias, een van de drijvende krachten achter de Facebookgroep ‘Bronovo Moet Blijven’ met bijna drieduizend ‘leden’, kan er met zijn verstand niet bij. “Iedereen kijkt toe en niemand doet wat, de gemeente niet, minister Bruins niet. En intussen wordt een fantastisch modern ziekenhuis langzaam ontmanteld. Er zijn nu nog maar twee afdelingen Spoedeisende Hulp in heel Groot Den Haag. En dat terwijl de stad groeit en ook de vergrijzing toeneemt.”

Weekziekenhuis

Borrias en de zijnen hebben een lijst opgesteld met tien overwegingen waarom het ziekenhuis in het Benoordenhout moeten blijven, inclusief de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) en Intensive Care. Die zijn nu overigens al gesloten; Bronovo is sinds juli een ‘weekziekenhuis’.

 

De zorg dichtbij klinkt mooi, maar regel dat dan eerst voor je een ziekenhuis sluit.
Hans Borrias (drijvende kracht achter de Facebookgroep ‘Bronovo Moet Blijven’)

 

Het hoofdpunt van de lijst is de verwachte bevolkingsgroei van Den Haag. De stad groeit volgens prognoses van de gemeente met ongeveer 5000 inwoners per jaar. Daarom wordt gewerkt aan grote woningbouwprojecten bij de stations HS, CS en Laan van NOI. Dit zal volgens de Facebookgroep ‘een impact’ hebben op vooral HMC Westeinde, zeker wanneer Bronovo helemaal sluit (uiterlijk in 2024 volgens het HMC). “De SEH’s van Haga (Leyenburg, red.) en het Westeinde kunnen het nu al niet aan en ook die van het Leids Universitair Medisch Centrum staat onder zware druk. Een kind kan zien dat er chaotische toestanden dreigen.”

Intensief contact met Facebookgroep ‘Bronovo Moet Blijven’

Een woordvoerster van het HMC laat weten dat er intensief contact wordt onderhouden met de Facebookgroep, maar dat een aantal leden daarvan een uitnodiging voor een gesprek heeft afgeslagen. In reactie op de hoofdpunten van de kritiek zegt zij: “De groep gaat ervan uit dat er voor het verlenen van zorg in de toekomst meer ziekenhuizen nodig zijn. Dat zijn we niet met ze eens. De kern van onze plannen is dat we de zorg dichtbij gaan verlenen, dus minder vanuit een ziekenhuis.”

Volgens het HMC is het op de Spoedeisende Hulp van het Westeinde inderdaad drukker geworden, maar kan het ziekenhuis dit aan. “De totale capaciteit is na de sluiting van de SEH Bronovo namelijk gelijk gebleven: artsen en verpleegkundigen zijn van Bronovo naar Westeinde gekomen en de capaciteit op de SEH is uitgebreid met negen kamers.”

Maar Borrias blijft bij zijn bezwaren. “De zorg dichtbij klinkt mooi, maar regel dat dan eerst voor je een ziekenhuis sluit.” Dat er geen gesprek is geweest, kwam volgens Borrias door het plotselinge vertrek van HMC-topman Paul Doop. “Toen had het voor ons geen zin meer.”

Park Bronovo

Intussen wordt er ook hard gewerkt aan het plan Park Bronovo. Dat gaat uit van de vervanging van het ziekenhuis door een kleiner poliklinisch centrum en woningbouw. De intitiatiefnemers Ben Droste en Jan Nelisse zien dit plan als een haalbaar compromis: het levert het HMC geld op voor de renovatie en uitbreiding van het Westeinde Ziekenhuis en tegelijk blijft er een zorgfunctie in het Benoordenhout. In een recente nieuwsbrief van Park Bronovo staat dat de Saffier Zorggroep interesse heeft getoond in de ontwikkeling van het zorgcentrum.

 

Er staat een goed ziekenhuis. Dus Park Bronovo is helemaal niet nodig.
Hans Borrias (drijvende kracht achter de Facebookgroep ‘Bronovo Moet Blijven’)

 

Maar Hans Borrias en zijn medestanders wijzen dit plan af. “Er staat een goed ziekenhuis. Dus Park Bronovo is helemaal niet nodig. Tenzij je vooral uit bent op geld en dat is hier het geval, want het Westeinde staat er financieel niet goed voor.” Eerder liet ook de vermogende zorgondernemer Chris Oomen, oud-directeur van zorgverzekeraar DSW, weten dat hij tegen de sluiting van Bronovo is wegens ‘kapitaalvernietiging’. Maar tot nu toe is het HMC niet geïnteresseerd in een overname van Bronovo door een andere partij.

Constructief     

Het Haagse college van B en W heeft zich tot nu toe terughoudend opgesteld in de Bronovo-discussie. In een korte brief aan de gemeenteraad meldde burgemeester Krikke op 2 juli dat er ‘constructief overleg’ met het HMC wordt gevoerd. Wel stelde het college eerder een reeks vragen aan de ziekenhuisdirectie. Die antwoordde daarop dat alles onder controle is. Zo is het aantal verloskamers van het Westeinde uitgebreid naar veertien en wordt het aantal parkeerplaatsen bij het ziekenhuis uitgebreid. Het HMC hoopt verder nog dit jaar met de gemeente een ‘planuitwerkingskader’ te kunnen opstellen voor de woningbouw op de Bronovo-locatie.

In de top van het HMC hebben zich de afgelopen maanden wijzigingen voorgedaan. De man die de toekomstplannen tot nu heeft geleid, bestuursvoorzitter Paul Doop, is half augustus vertrokken naar de Publieke Omroep. Zijn functie wordt waargenomen door interim-bestuurder Norbert Hoefsmit. Hij wordt op zijn beurt op 1 oktober afgelost door Ingrid Wolf (47). Zij is afkomstig van de St. Anna Zorggroep in Eindhoven en Geldrop.

Dit artikel uit de krant van 12 september 2019 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen of meer weten over Den Haag Centraal? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van